Vastine 2.10.21 Kirjoittajavieraaseen: VÄHINTÄÄN yksi sosiaali- ja terveysasema

Länsi-Uusimaassa 7.10.2021 julkaistu vastineemme Kirjoittajavieras-kolumniin, jossa oli aluevaaliohjelmastamme unohdettu yksi tärkeä sana välistä.

VÄHINTÄÄN yksi sosiaali- ja terveysasema

Kirjoittajavieras-kolumnissaan 2.10 kansanedustaja Slunga-Poutsalo kirjoitti ansiokkaasti siitä, kuinka palvelut eivät ole enää palveluja, vaan asiakkaiden pitää omatoimisesti hakea ja tuottaa. Samalla nostettiin ajankohtaiset aluevaalit ja aluevaaliohjelmat esiin. Erityisesti häntä kiinnosti Keskustan vaaliohjelma, joka onkin erinomainen, lähipalveluita korostava. Keskustalla kolme tärkeintä kärkeä ohjelmassa on

  1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
  2. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.
  3. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen säästöjen hakemiseksi voi joistakin tuntua houkuttelevalta. Keskittämisen sijaan Keskusta edistää ihmisten tarpeista lähteviä eheitä hyvinvointialueita. Kustannuksia laskettaessa pitää huomioida myös asiakkaalle tulevat kustannukset. Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asema, josta ihminen saa lähipalveluja. Hoitopolun on oltava kunnossa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sosiaalipalveluja unohtamatta. Se on sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta järkevää. Yhteistyön eri sektoreiden välillä on oltava joustavaa ja monen suuntaista. Asiakkaan ei enää tarvitse kääntyä eri organisaatioiden puoleen, kun yksi yhteydenotto riittää. Palveluja on oltava saatavilla laajasti kaikissa isoimmissa taajamissa ja kaupunginosissa. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä tapa purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Palveluketjut on rakennettava niin, ettei hoitovelkaa pääse syntymään. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja hoitotakuun toimeenpano varmistavat yhdessä, että jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä ja mahdollisimman lähellä kotia.

Sen sijaan, että nostetaan keskusteluun vihjailevia pohdintoja liitoskuntien itsenäistymisen ajoista, eripuraa sekä vastakkainasettelua, voisi pohtia ratkaisuja. Meidän tulisi kiinnittää huomiota palvelujen kehittämiseen, asukkaiden tasavertaisuuteen, asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen rakentavalla yhteistyöllä.

Keskustan kaupunginvaltuutetut

Päivi Alanne ja

Lotta Paakkunainen