Hilkka Hyrkkö: Oikaisu ja mielipide Länsi-Uusimaa 16.10.2021: Neuvostoilla on lakisääteinen oikeus olla mukana

Hilkka Hyrkkö kirjoitti Länsi-Uusimaahan lehdessä olleesta väärinkäsityksessä (https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/4330962)

SDP halusi lisäesityksellään alleviivata vanhus- ja vammaisneuvostojen roolia kuljetuspalveluiden valmistelussa ja seurannassa. Valtuuston enemmistö ei pitänyt sitä tarpeellisena, koska neuvostojen tehtävät ovat lakisääteisiä ja niin siis toimitaan, Lohjallakin. Luettelemalla ko väärän uutisen yhteydessä koko äänestyskartta vielä pahensi asiaa.

Neuvostoilla on lakisääteinen oikeus olla mukana

Valtuustouutinen lehdessä 15.10. oli otsikoinniltaan ja sisällöltään virheellinen. Valtuusto käsitteli vammais- ja sosiaalipalvelulain mukaisten kuljetusten järjestäjien valitsemista.

Siinä yhteydessä tehtiin lisäysesitys, jossa haluttiin painottaa neuvostojen roolia tämän lakisääteisen palvelun tuottamisen ja toiminnan seuraamisessa.

Vammais- ja vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä ja niiden rooli on kommentoida vireillä olevia asioita omien taustaryhmiensä näkökulmasta.

Korona-aikana edellisen valtuustokauden neuvostot eivät ole kokoontuneet tavanomaisessa tahdissa, mutta ovat antaneet lausuntonsa valmistelussa olevaan kuljetuspalveluasiaan. Uudet neuvostot eivät ole vielä kokoontuneet.

Kuntalain mukaan neuvostot ovat tiivisti mukana asioiden valmistelussa, ja niin Lohjallakin toimitaan. Siksi ei mielestäni ole eikä ollut syytä asiaa erikseen kirjata valtuuston päätökseen. Siitä äänestimme, emme siitä, saavatko neuvostot osallistua asioiden valmisteluun ja syntyneiden päätösten seurantaan. Kyllä saavat ja siihen kannustetaan ja sitä kovasti toivotaan.

Hilkka Hyrkkö, kaupunginvaltuutettu,

Keskustan ryhmä, sitoutumaton,

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen,

vanhan ja uuden vanhusneuvoston jäsen,

vammaisneuvoston varajäsen