Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokous 8.12.2021