Syyskokouksessa henkilövalintoja

Keskustan Lohjan kunnallisjärjestön syyskokokouksen alussa luennon ikääntyvien vajaaravitsemuksesta piti Ruokaviraston erityisasiantuntija Satu Jyväkorpi, tallenteen voi katsoa Lohjan keskustan facebook-sivulta (tallenne nähtävissä myös kirjoituksen jälkeen). Luento oli erittäin hyvä, Satu on kiistaton asiantuntija, hän on kirjoittanut useita oppaita ja kirjoja ravinnon vaikutuksesta hyvinvointiin ja hän on valtakunnan ykkösasiantuntija ikääntyneiden vajaaravitsemuksessa. Olimme todella iloisia, että saimme hänet meille luennoimaan aiheesta, joka liittyy tekemäämme valtuustoaloitteeseen Vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidon sisällyttämisestä ikääntyneiden terveydenhuollon hoitopolkuun. 

Varsinaisessa kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2022.   

Puheenjohtajaksi oli kaksi ehdokasta, joista vaalissa puheenjohtajaksi valittiin Lotta Paakkunainen. 

Varapuheenjohtajavaali oli jännittävä. Ehdokkaita oli kaksi: Kirsi Ferin ja Markus Kinnunen. Äänet menivät tasan, jonka jälkeen suoritettiin arvonta, sillä äänien mennessä tasan, arpa ratkaisee. Arvonnan suoritti Leo Rautanen.

Tapio Ikävalko (vas) ja Leo Rautanen

Hallitus vuodelle 2022:

Lotta Paakkunainen (pj) 

Kirsi Ferin (vpj) 

Liisa Jääskeläinen (sihteeri) 

Eeva Grönlund 

Teemu Harjuranta 

Lassi Huhtala 

Tapio Ikävalko

Laila Kakko 

Jyrki Parikka

Joni Pitkonen 

Kristian Sarvi

Juha Särmäharju

Sami Virpiö

Lotta Paakkunaisen linjapuhe vuodelle 2022:

Kunnallisjärjestön väistyvä puheenjohtaja Päivi Alanne on kuuden vuoden ajan ollut puheenjohtajana ja sinä aikana hän on järkeistänyt toimintoja, yhdistänyt ja terävöittänyt toimintaa. Hän on ollut keskusteleva, lempeä ja erinomainen puheenjohtaja ja kiitän ja arvostan hänen toimiaan ja kiitän kunnallisjärjestöä luottamuksesta. 

Jokainen kunnallisjärjestön hallituksen edustaja on paikallisyhdistysten nimeämä ja täten arvostama. Kunnallisjärjestö on yhteistyöelin ja odotan tältä yhteistyöltä paljon. Odotan saavani tukea ja osoitan tukea. Vahvuutemme on keskustelu ja toistemme arvostaminen, myös sen, että mielipiteitä on monenlaisia.   

Kunnallisjärjestön tärkein lähin tavoite on aluevaaleissa. Nämä ensimmäiset aluevaalit ovat erittäin tärkeät jokaiselle lohjalaiselle. Hyvinvointialueilla tullaan päättämään meidän jokaisen arjen kannalta erittäin olennaisista asioista, kuten palveluverkosta, lapsiperheiden ja vanhusten palveluista, pelastustoimesta ja ylipäätään siitä, miten meidän alueellamme voidaan.   

Aluevaaleissa on kyse kaikkien hyvinvoinnista, mutta myös hyvinvointialueen rakentamisesta mahdollisimman hyväksi ja toimivaksi. Ensimmäisellä kaudella onkin hyvin tärkeää rakentaa toimivaa, kestävää toimintaympäristöä ja tähän keskustalla on erinomaisia, kokonaisuuden näkeviä, sotealan ja hankinta-alan ammattilaisia ehdokkaina. 

Näen kunnallisjärjestön tärkeänä tavoitteena myös oman viestin terävöittämisen. Olemme saaneet paljon aikaan, olemme tehneet hyvää yhteistyötä sidosryhmien  kanssa, mutta saavutuksemme ovat jääneet varjoon.  

Kunnallisjärjestön kokouksessa sovimmekin, että perustan viestintätiimin tuekseni ja olen tämän jo aloittanutkin. Ensimmäinen tiimiläinen on jo sitoutunut mukaan. Tällä kaudella hallitukselle esittämäni viestintäsuunnitelma otetaan käyttöön ja päivitetään se tämän päivän tarpeisiin. 

Haluan lainata tähän muutaman sanan puheenjohtajamme Saarikon linjapuheesta, kun hänet oli valittu puolueemme puheenjohtajaksi:

Taloudesta pitää puhua, kaikki politiikka perustuu talouden vahvalle pohjalle. Silti muistutan heti alkuun: kestävä talous ei ole päämäärä, kestävä talous on väline turvallisemman ja tasa-arvoisemman Suomen rakentamiseksi. Talous on ihmistä ja hänen hyvinvointiaan varten. 

Lohjalla viime vuosina käyty paikkaan liittyvä keskustelu on lähtenyt aivan vääristä lähtökohdista. Ainoana oletuksena on ollut kaupungistumisen megatrendin voimakas jatkuminen luonnonlain tavoin.  

Lohja on maaseutu ja kaupunki yhdessä, me elämme toisistamme. Me tarvitsemme elinvoimaista ja vetovoimaista kaupunkikeskustaa ja me tarvitsemme elinvoimaisia ja vetovoimaisia kyliä. Tämän me keskustassa olemme aina tienneet ja siitä puhuneet. Keskusta on ainoana puolueena puolustanut johdonmukaisesti reuna-alueiden palveluja, ryhmäkurin puuttuessa muutamista hajaäänistä huolimatta. 

Olemme tällä hetkellä muuttovoittoinen kaupunki, etätyöaikana muuttotappio kääntyi muuttovoitoksi. Ihmisten omia valintoja ja toiveita pitää tukea. Monipaikkainen Suomi on jo täällä, vaikka tilastot ja rakenteet eivät sitä tunnistakaan. Se on ihmisten mielissä ja identiteeteissä, ja yhä useammalle meistä se on arkitodellisuutta. Mökkikaupan ennätyslukemat ja muuttoliikkeen kääntyminen pois kasvukeskuksista ovat tästä selviä merkkejä. 

Ei kaupunkien kasvu pysähdy eikä sen tarvitsekaan pysähtyä. Olennaista on tämä: monipaikkainen elämänmuoto voi kasvaa rinnakkain kaupunkien kanssa.