Reeta Kinnunen: Mielipide Länsi-Uusimaa 18.2.2022: Yhdessä olemme enemmän, nuorten hyväksi

Olemme saaneet lukea lehdistä ja somesta nuoriin liittyvästä huolesta. Nuoret voivat yhä huonommin, väkivaltaisuus sekä erilaiset päihteet ovat pinnalla. On nuoria, jotka ovat todella pohjalla ja tarvitsevat laaja-alaista ammattiapua. Hiljattain kuulin tiiviimmästä yhteistyöstä psykiatristen sairaanhoitajien ja poliisin kanssa, näin pyritään puuttumaan haasteisiin heti tuoreeltaan, kun nuori on tekemisissä poliisin kanssa. Nämä ovat hyviä asioita, joilla pyritään auttamaan nuoria ja saamaan heidät moniammatillisen avun piiriin.

Paljon enemmän on kuitenkin tavallisia nuoria, joilla on ihan tavalliset haasteet ja huolet. Koronavuodet ovat lisänneet pelkoa, toivottomuutta ja ahdistusta. Käytännön työkalut ovat hukassa ja se lisää ongelmia.

Se voi näkyä heikompana koulumenestyksenä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. On vaikeus kohdata toisia ihmisiä ja käännytään omaan kuoreen, jossa on vain sosiaalinen media. Hoitajan vastaanotolla nuoren katse oli puhelimessa, somessa. Mitä sinä nuori ajattelet?

Tämän hetken tärkein tehtävä meillä kaikilla on kohdata näitä nuoria ja kysyä: mitä sinulle kuuluu? Ollaan yhdessä; pelataan, jutellaan, retkeillään. Tehdään niitä ihan tavallisia asioita. Nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia, niitä aikuisia, joille kertoa ahdistuksesta, epätoivosta ja kouluhaasteista. Aikuisten tehtävä on olla rinnalla, kuunnella, kannatella ja luoda toivoa. On myös annettava kehuja; sinä selvisit, sinä onnistuit.

Olemme saaneet kuulla ja lukea, että koulupsykologeja ja kuraattoreita on ollut vaikea saada riittävästi kouluille. Olemme ikävässä tilanteessa, kun nuoret tarvitsevat apuamme enemmän kuin koskaan ja meillä ei ole tarjota heille aikuisia riittävästi kouluissa ja arjessa.

Keskusta on tehnyt Lohjalla aloitteen psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamisesta kouluihin. Aloite oli jo käsittelyssä joulukuussa lasten-, nuorten- ja perheiden lautakunnassa, mutta ei saanut riittävää kannatusta. Aloite kuitenkin meni vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn ja niukalla hallituksen enemmistöllä aloite pidettiin vielä vireillä. Toivon kovasti, että asia otetaan vakavasti ja aloite menee läpi lautakunnassa, kun se tulee uudelleen sinne käsittelyyn. Monissa Suomen kunnissa on ollut kokeilu psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamisesta kouluihin ja tulokset ovat olleet rohkaisevan positiivisia. Meillä ei ole varaa hukata yhtään keinoa, joilla voidaan parantaa nuorten hyvinvointia ja luoda toivoa paremmasta. Toivon, että psykiatriset sairaanhoitajat nähdään mahdollisuutena ja Lohjallakin päästään tätä asiaa edistämään.

Tämän lisäksi tarvitsemme tiivistä yhteistyötä niin kolmannen sektorin kuin vanhempien ja opettajien kanssa. Meitä kaikkia tarvitaan, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja pidetään nuoristamme huolta.

Reeta Kinnunen,

sairaanhoitaja,

Lasten-, nuorten- ja perheiden lautakunnan jäsen,

Keskusta