Vuosikokouksen kannanotto kevät 2022

Julkaistu Länsi-Uusimaassa 20.4.2022 https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4558334

Kotimaisen ruoan tuottajahintoja on pysyvästi nostettava

Euroopan pitkäaikainen turvallisuuden heikkeneminen toi entistä paremmin näkyväksi huoltovarmuuden tärkeyden. Koko Euroopan ruoantuotanto on vakavassa kriisissä. Ukraina on ollut sekä suuri ruoantuottaja, että merkittävä työvoiman lähde kaikissa eurooppalaisissa maissa tuotantotiloilla. Polttoaineiden ja lannoitteiden saatavuusongelmat ja hinnan nousu syventävät kriisiä lisää. Ruoan hinnan nousu Euroopassa on väistämätöntä, eikä tuontiruokaa meille saakka enää varmuudella riitä. Kotimainen ruoantuotanto on nyt merkittävin osa huoltovarmuuttamme, ja tuotannon turvaaminen tarvitsee jokaisen suomalaisen panosta. Lohjan Keskustan kunnallisjärjestön vuosikokous päätti ottaa voimakkaasti kantaa kotimaisen ruoantuotannon puolesta:

  1. Haastamme jokaisen suomalaisen varmistamaan ostopäätöksellään, että ostetun tuotteen alkuperä on Suomessa, ja että tuotteesta maksettu tuottajahinta on asiallinen. Halpatuotteiden ostamista on syytä välttää. Suoraostojen ja pientuotantotuotteiden määrää on tärkeää jokaisen kuluttajan lisätä. Kannattava tuottajahinta on kaikista tärkein ruoantuotannon säilymisen ja lisääntymisen tekijä, ja avain koko ruoantuotannon huoltovarmuuden parantumiseen.
  1. Vaadimme suurien ruokaketjujen muuttamaan heti liiketoiminnan arvopohjaansa ja toimintatapaansa suomalaisia tuottajia kohtaan. Tuottajasopimukset ja -hinnat on oltava asiallisia ja tuottajalle kannattavia. Juuri nyt akuutimmassa turvallisuuskriisissä niin geopoliittisesti kuin tulevan satokauden sadon riittävyyden osaltakin suurilla ruokaketjuilla on suurin vastuu ja valta korjata aiheuttamansa kotimaisen ruoantuotannon ahdinko. Huoltovarmuuden vaarantaminen kotimaisen ruuantuotannon osalta ja suomalaisten tuotantotilojen tuotannon loppuminen on merkittävältä osalta suurten ruokaketjujen harjoittaman liiketoiminnan ja määräysvallan syytä. Ruoan kaupankäynnissä ei voi käyttää muussa liiketoimissa käytettäviä bisnes-metodeja, sillä tuottajat eivät pysty valitsemaan tai vakioimaan sääoloja. 
  1. Toivomme jokaista ruokaketjussa toimivaa yritystä, henkilöä ja tahoa varmistamaan omalla toiminnallaan ruoan tuottajahinnan parantumista kiireesti ja pysyvästi. Jokaisella ketjun toimijalla on vaikutusmahdollisuutta ja siten myös vastuu. Keskeisiä toimijoita ovat tuottajilta suoraan ostavat yritykset kuten maatalouskaupat, meijerit, myllyt, jalostajat, pakkaamot ja keskusliikkeet, mutta osansa voi tehdä jokainen ketjun toimija.
  1. Odotamme lainsäädännöllisiä ja poliittisia toimenpiteitä turvaamaan Suomen huoltovarmuus ja ruoan riittävyys kriisitilanteissa, mikäli alalla toimivat yritykset ja kuluttajat eivät ymmärrä omaa vastuutaan. 
  1. Akuutti maatalouden kriisituki on kohdistuttava toimiin, joilla tulevan satokauden viljely varmistetaan, ja tiloille, joilla esim. lannoitteet ja siemen on hankkimatta. Yleiset maatalouden tuet pitää kohdentaa ruoantuotannon tuottavuuteen ja hyvään tuotantoon. Kaikki näennäisviljelyn toimijat pitää karsia tuensaajista pois.
  1. Vaadimme julkisen ruokahuollon toimijoiden tarkistavan ja korjaavan heti sopimuksiensa ehtoja niin, että kotimaiset tuottajat saavat elinkelpoiset korvaukset tuotteistaan. Ruoantuotannon kriisi on riittävä ja hyvä syy purkaa sopimukset ja kirjoittaa ne uusiksi. Kuntien ei kannata eikä pidä vaarantaa omia ruokatoimituksiaan

Suomalaisen ruuantuotannon ahdinko on yhteinen häpeä ja tappio. Ruoka on välttämättömyys jokaiselle, ja laadukas ruoka on terveyden lähde, joten ruoan arvoa on korotettava arvokeskusteluissamme. Ruoantuotannolla on myös merkittävä vaikutus ympäristöllisesti kestävään ja ilmastoystävälliseen toimintaan. Suomalainen ruoantuotanto on jatkuvasti ympäristöllisesti ja ilmastollisesti kehittyvää, ja lopputuotteen laadultaan maailman parasta. Ei ole yhtään todellista syytä, miksi emme korottaisi suomalaisen tuottajan työtä ja tuotannon arvoa. 

Kotimaisen ruuantuotannon arvo huoltovarmuudessa ja kansallisen koskemattomuuden säilyttämisessä on aivan keskeistä. Nykyinen tilanne ja kriisi on korjattava välittömästi ja pysyvästi. 

Lohjalla 29.3.2022

Lohjan Keskustan kunnallisjärjestön vuosikokouksen puolesta,

Kirsi Ferin, vuosikokouksen puheenjohtaja