Kaupunginhallituksen päätös otto-oikeuden käyttämisestä kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6.2022 kokouksen päätöksiin

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin mm. Otto-oikeuden käyttäminen kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6.2022 kokouksen päätöksiin. Kyseessä on kokous, jonka esityslista on ollut virheen vuoksi ns. luottamushenkilöportaalissa nähtävillä vasta kokousta edeltävänä iltana. Kaupungin julkisilla verkkosivuilla asialista on julkaistu kokousta edeltävänä perjantaina, mutta luottamushenkilöillä ei ole sitä kautta pääsyä aina kaikkeen kokousmateriaaliin.

Hyvä hallinto edellyttää, että luottamushenkilöillä on riittävä aika tutustua toimielimen esityslistaan ja sen materiaaleihin. Hallintolain 6 luvun 31 § määrittää, että viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Kirsi Ferin teki lautakunnassa vastaesityksen, että kokousta ei ollut kutsuttu koolle laillisesti, koska sähköinen kokousmateriaali ei tullut riittävän ajoissa jäsenten saataville. Kutakuinkin samanlainen perustelu koski myöhemmin asioiden käsittelyjärjestyspykälää.

Lautakunta oli äänestänyt kokouksessa jatkamisesta ja olivat äänestäneet 10-2 sen puolesta, että asiat otetaan käsiteltäviksi.

Kokouksen jälkeen Kaupunginjohtaja Jarkko Härmälä käytti hänelle kuuluvaa otto-oikeutta kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6 tekemiin päätöksiin. Härmälän tekemän viranhaltijapäätöksen mukaan jupakka tulee nyt kaupunginhallituksen ruodittavaksi.

Kaupunginhallituksen kokouksessa hallitus päätti:

Kaupunginhallitus päättää 1. palauttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6.2022 kokouksen päätökset 80-91§ lautakuntaan uuteen käsittelyyn; sekä 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Kaupunginhallituksessa ollut varajäsen Lotta Paakkunainen teki muutosesityksen:

Kaupunginhallitus päättää 1. palauttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.6.2022 kokouksen päätökset 80-91§ lautakuntaan uuteen käsittelyyn;

2. esittää, että toimielinten kokouksissa esitellään alustavasti tulevia käsiteltäviä asioita sekä

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Perustelut esitykselle olivat se, että vaikka muutosesityksessä Paakkunaisen lisäämä kohta 2. on hallintosääntö- ja lautakuntien oma asia, koska lautakunnilla on omia käytäntöjä riippuen myös puheenjohtajista, olisi hyvä, että hallitukselta tulisi yhtenevä ohjeistus. Monella lautakunnallahan tällainen käytäntö jo on. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa on jo viime kaudella tämä käytäntö otettu ja se on ollut hyvä.

Olisi hyvä, että jokaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen lopussa olisi lyhyt katsaus seuraavan kokouksen alustavaan asialistaan. Lautakunnan asiat on toisinaan järkälemäisiä ja eri puolilla Lohjaa olevia asioita. Olisi hyvää palvelua antaa lautakunnan jäsenille hieman lisää aikaa tutustua jo olemassa olevan materiaalin pohjalta tulevan kokouksen aiheisiin. Ja käyttää aikaa tiedonhankintaan ko. alueen asukkailta.

Tämä myös tukisi päätöksentekoa ihan selkeyttämällä kokouksissa sitä, että mitkä kaavat on tulossa käsittelyyn seuraavaksi ja missä vaiheessa päätöksentekoa kaava on. Toisi selkeyttä ja ennakoitavuutta luottamushenkilöille.

Mutta kuten sanottua, esitys raukesi kannattamattomana.