Päivi Alanne: Vastaesitys Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli-maaseutualueiden osayleiskaavaan Valtuustokokouksessa 17.8.2022

Kaupunginvaltuutettu Päivi Alanne piti ryhmäpuheenvuoron ja teki samalla vastaesityksen Y5a Lohjansolmun osayleiskaavaan.

Puheenvuoro ja vastaesitys:

Lohjan Solmun osayleiskaava kehittää tärkeää vetovoimaista aluetta Lohjalla. Huolimatta siitä, milloin uusi ratalinja ja sen aseman ympärille muodostuva uusi kaupunginosa valmistuu, alue on heti uudelle asutukselle kiinnostava. Harvempi asuminen maaseutukylissä kiinnostaa koko ajan enemmän, ja pääkaupunkiseudulta meillepäin muuttavat ovat varmasti juuri tästä alueesta kiinnostuneita. Lyhyt matka pääkaupunkiseudulle vaikuttaa asuinpaikan valinnassa. Pullin ja Lehmijärven kylät ovat trendikkäitä ja vetovoimaisia alueita.

Päätettävänä oleva osayleiskaava pyrkii kuitenkin rajoittamaan luontaista muuttoliikettä. Maaseutukylän uusien rakennuspaikkojen ehdoksi kaavassa on laitettu velvoite liittyä keskitettyyn vesi- ja viemärihuoltojärjestelmään. Alueella ei ole kunnallista vesi- ja viemärilinjaa, emmekä ole tehneet edes päätöstä sen rakentamiseksi. YSL 155 § antaa kaupungille oikeuden vain rajoittaa tai kieltää jätevedenen pääsyä ympäristöön. Me emme saa päättää, miten kussakin kiinteistössä jätevesi käsitellään. Ehto liittyä vesi- ja viemärilinjaan on siten selvästi lainvastainen, ja kohtelee maanomistajia erittäin epätasa-arvoisesti.

Ehto myös käytännössä kieltää maaseutukylissä uudisrakentamisen pitkäksi aikaa, sillä viemäriverkon investointi alueelle ei ymmärtääksemme ole pitkään aikaan tulossa meidän toimestamme. Toisaalta, jos me hyväksymme kaavan ehdon näin, meille lankeaa velvoite rakentaa vesi- ja viemäriverkko sen kiinteistön rajalle, joka aloittaa uuden rakennushankkeen kaavan mukaisesti. Meillä ei ole resursseja toteuttaa näin jättimäistä hanketta nopeasti, eikä meillä ole siihen varattu varoja investointiohjelmassa. Me emme siis itse pysty toteuttamaan asettamiamme ehtoja.

Mikäli ehto vesi- ja viemärilinjaan liittymisestä on asetettu tarkoituksena rajoittaa tai estää vesivessojen käyttöä uudisrakentamisesta, pitää valtuustoa muistuttaa siitä, että se ei ole laillista. HAO ja KHO ovat antaneet Vihdissä juuri tänä vuonna päätöksen, jossa vesivessan ja umpisäiliön kieltäminen haja-asutusalueella todettiin laittomaksi kunnan toiminnaksi.
Keskustan valtuustoryhmän puolesta esitän että valtuusto päättää lähettää Lohjan solmun kaavan uudelleen valmisteltavaksi. Osayleiskaavan tulee noudattaa lakia ja kohdella kuntalaisia tasapuolisesti.

Vastaesityksemme hävisi äänin 31-18 (lisäksi 1 tyhjä, 1 poissa)

Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli -maaseutualueiden osayleiskaava