Puoluevaltuuston KANNANOTTO: Vaaleissa on kyse turvallisuudesta ja toimeentulosta

Tiedote. Julkaistu: 27.11.2022, 12:15
Suomen Keskusta r.p.

Keskustan puoluevaltuuston kokous 26.-27.11.2022

Keskusta näkee, että tulevan vaalikauden pääasiat ovat Suomen ja suomalaisten turvallisuus, toimeentulo ja kriisinkestävyys. Julkisen talouden vahvistaminen on tässä työssä keskeinen väline, mutta julkisen talouden vahvistaminen ei saa heikentää suomalaisten arjen tai Suomen rajojen turvallisuutta. Juustohöyläleikkausten sijaan asiat on asetettava tärkeysjärjestykseen. Keskusta nostaa maamme turvallisuuden, toimeentulon ja kriisinkestävyyden etusijalle.

Turvallisuuden takaamiseksi Keskusta haluaa vahvistaa Suomen energia- ja ruokaturvaa tulevina vuosina. Suomalaisen maa- ja metsätalouden harkitsematon rajoittaminen vähentäisi suomalaisten työtä ja toimeentuloa ja lisäisi Suomen riippuvuutta ulkomaista. Ruoka, lämpö ja sähkö omasta maasta on suomalaisten turva. Turvallisuuden vahvistaminen edellyttää Keskustan vedolla 2000-luvulla toteutetun vihreän siirtymän jatkamista tavalla, joka tukee ruoantuotantoamme ja vähentää riippuvuuttamme ulkomaisista raaka-aineista ja energiasta. Kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen suosiminen on kestävin linja myös työllisyyden, talouden ja ympäristön kannalta.  Suomen luonnonvarojen kehittäminen sekä vastuullinen hyödyntäminen on suuri mahdollisuus Suomen ja Euroopan omavaraisuudelle, kehitykselle sekä taloudelle.

Keskusta korostaa alueellisen tasa-arvon ja koko Suomen kehittämisen merkitystä kaikille suomalaisille, julkisen talouden tasapainolle sekä maan turvallisuudelle. Kun koko maassa on elämää ja tulevaisuususkoa, voidaan joka maakunnan mahdollisuudet ottaa käyttöön yhteiseksi hyväksi. Tästäkin syystä joka puolella Suomea pitää voida rakentaa turvallista ja hyvää elämää, eivätkä alueelliset toimeentulo-, hyvinvointi- tai sivistyserot saa revetä tulevina vuosina taloutta vahvistettaessa.