Reeta Kinnunen: ryhmäpuheenvuoro kaupunkistrategiasta valtuustokokouksessa 14.12.2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muut kokousta seuraavat

Lohja ryhtyi tekemään strategiaa kaudelle 2023–2030 vaikeassa tilanteessa. Meitä koetteli vielä pandemia ja strategiatyöryhmän kokoukset jouduttiin aloittamaan etänä, vaikka juuri tämäntapainen työskentely olisi edellyttänyt läsnäoloa ja kasvokkain pohtimista.

Sitten helmikuussa muuttui koko ympäröivä maailma, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sodalla on ollut ja on monenlaisia seurauksia, jotka tuntuvat ja näkyvät Lohjallakin.

Kaikkien muiden kuntien tavoin strategiaa tehdään uuteen maailmaan: kunnat eivät enää vastaa terveys- ja sosiaalipalveluista, vaan ne ovat ensi vuoden alusta aluehallinnon vastuulla.

Alusta saakka strategiatyöryhmä oli yksimielinen siitä, että teemme käytännön läheistä asiakirjaa, asiakirjaa, johon talousarviot ja toimenpideohjelmat voidaan tulevina vuosina sitoa. Emme helli korulauseita emmekä tavoittele kuuta taivaalta. Ymmärrämme, että strategia on eri asia kuin brändi tai markkinointi ja että sen tulee ohjata kunnan kaikkea toimintaa.

Tässä vaiheessa haluamme kiittää ryhmän puheenjohtajaa Joona Räsästä, joka taitavasti ohjasi ryhmän ajoittain lennokkaita ja vaeltelevia puheenvuoroja strategiatyön suuntaan.
Samoin kiitos talousjohtaja Raija Lindroosille, joka on tehnyt ison urakan strategian kokoamisessa ja kirjoittamisessa muiden töidensä ohella.

Hyvin pian työryhmä löysi strategiset painopistealueet: sijainnin, luonnon, oppimisen ja yritystoiminnan.

Meidän sijaintimme metropolialueen kyljessä, Turun tuntumassa, ja kuitenkin ihan maalla on vetovoimatekijä. Keskustan ryhmä haluaa korostaa, että sijaintimme pääsee oikeuksiinsa vasta sitten, kun meillä on toimiva joukkoliikenne eri puolille kuntaa. Tässä olemme päässeet ison askeleen eteenpäin, kun kaupunkisuunnittelulautakunta eilen yksimielisesti hyväksyi joukkoliikennesuunnitelman. Pelkkä nopea junayhteys ei riitä.

Sijainti on myös kaksisuuntainen: Lohjalta on helppo käydä töissä ja opiskelemassa ja Lohjalle on helppo tulla.

Kunnan uudet tehtävät ilman terveyspalveluita korostavat hyvinvoinnin merkitystä. Lohjan monipuolinen luonto, harju ja yli kaksi sataa järveä antavat poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet lohjalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Liikuntapalvelut ovat monipuoliset ja ne ovat hyvin kuntalaisten saataville. Näitä mahdollisuuksia Lohjan pitää entisestään kehittää nykyisille ja tuleville asukkaille.

Yksi hyvinvoinnin tukipylväistä on Lohjan monipuolinen kulttuuritarjonta, joka on tässä strategiassa vähällä maininnalla.

Monien yllätykseksi Lohjalla on jo nyt monenlaisen koulutuksen keskus. Meillä on Kisakallion liikuntaopisto, Kanneljärven kansanopisto, Luksia ja Laurea, iso lukio perus- ja varhaisopetuksen lisäksi. Näitä palveluita ja arvoja strategiassa korostetaan lönnrotilaisessa hengessä, hänkin muuten nykyiseltä Lohjalta eli Sammatista.

Mikään kunta ei voi menestyä ja pärjätä ilman yhteisöverotuloja ja työpaikkoja. Siksi kaikenkokoisen yritystoiminnan tukeminen joustavalla kaavoituksella ja luvituksella ja muilla kunnan tarjoamilla palveluilla on elinkeinotoiminnan ytimessä.

Mitä strategiasta jäi puuttumaan? Lukuisista yrityksistä huolimatta Keskustan ryhmä ei saanut strategiaan riittävään painokasta mainintaa siitä, että olemme osa elävää maaseutua. Lohjalla tuotetaan ruokaa. Meillä on peltoja ja metsiä, kotieläimiä, puutarhoja, kasvihuoneita, hedelmätarhoja, elämystiloja ja monenlaista maaseutuyrittämistä. Meillä on kaikkea sitä, mitä monet ihmiset nyt hakevat: rauhaa ja puhdasta ilmaa, mahdollisuus itse viljellä ainakin osa omasta ravinnostaan, pitää vuohia, kanoja, lampaita tai possuja.

Me emme ole maaseudun syleilyssä. Me olemme maaseudulla, alle tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Emme tee tästä vastaesitystä, mutta toivomme, että muutkin ryhmät voisivat tässä asiassa oivaltaa ajan hengen.

Olemme niin ikään sitkeästi olleet toista mieltä sana- ja ajastusvalinnoista ”elämästä nauttivien ihmisten kaupunki” ja ”suomalaisen asumisen unelma”.

Kunnan tehtävä on tarjota kuntalaisille tietyt peruspalvelut. Hyvä kotikunta tekee sen monipuolisesti ja hyvin ja totta kai parhaimmassa tapauksessa mahdollistaa sen, että itse kukin voi nauttia elämästään. Se ei mielestämme kuitenkaan voi olla kaupunkistrategian osa eikä sovi tähän aikaan.

Pääkaupunkiseudulla on eniten maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Lähes kaikkien kuntien kasvu perustuu maahanmuuttajien liikkumiseen. Mielestämme Lohjan pitäisi strategiassaan ottaa huomioon kaikenlaiset ihmiset eikä korostaa ”suomalaista unelmaa”.

Näillä kommenteilla Keskustan ryhmä hyväksyy Lohjan kaupunkistrategian.