Hilkka Hyrkkö: Ryhmäpuheenvuoro strategian 2023-2030 toimenpideohjelmasta

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti ryhmäpuheenvuoron strategian 2023-2030 toimenpideohjelmasta.

Puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt ja yleisö

Käsittelyssä oleva toimenpidesuunnitelma on suora johdannainen uudesta kaupunkistrategiasta. Sellainen täytyy kaupungilla olla ja sellaisen me viime vuonna tehtiin. Minusta kaikki välttämättömät asiakirjat kannattaa tehdä siten, että niistä on käytännön työssä hyötyä ja tässä tapauksessa kaupungin toimet lähtevät strategiasta ja nojaavat strategiaan.

Toimenpidesuunnitelma on tässä muodossa sekin suuntaa antava eli siihen ei ole kirjattu käytännön päätösehdotuksia. Varmaan hyvä niin. Peli- ja tulkinnanvaraa siis on.

Ihan ensimmäiseksi painopistealueessa ”Sijainniltaan loistava” mainitaan se, miten Lohjan pitäisi olla saavutettavissa eri puolilta kuntaa ja muualtakin. Tähän meillä on hyväksymistä vailla joukkoliikenneohjelma, joka varmaan tulee seuraavan valtuuston päätettäväksi. Ei toista ilman toista.

Luonnostaan tunnettu Lohja on olemassa sekä meille täällä asuville että matkailijoille ja muille satunnaiskävijöille. Viime aikoina matkailukeskustelu on taas painottunut yhteen kohteeseen, vaikka meillä on kymmeniä, ellei satoja matkailuyrityksiä. Suurin osa niistä toimii ihan omillaan, ilman kaupungin tukea, ja näiden yritysten asiakkaat tuovat kuntaan suoraan selvää rahaa.

Monipuoliset liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat osa tätä kokonaisuutta. Niiden saatavuus ja ennen kaikkea saavutettavuus kaikille halukkaille on tässä avainasemassa.

Osiossa ”Oppiva ja hyvinvoiva” on iso joukko kunnan lakisääteisiä perustehtäviä. Valitettavasti tuorein hyvinvointikertomusluonnos lasten ja nuorten osalta on surullista luettavaa. Kouluterveyskyselyn eri vastauksissa näkyvät lasten ja nuorten monenlaiset ongelmat. Ne ovat kärjistyneet kovimpina pandemia-aikoina. Yksinäisyys ja eristyneisyys on lisääntynyt, samoin kokemukset kiusaamisesta ja suoranainen rikollisuus.

Tässä meillä on isoja haasteita. Kaikki keinot on käytettävä ja myös rahaa suunnattava lisää lasten ja nuorten tukemiseen. Apua tarvitsevat mitä ilmeisimmin myös perheet, vaikka aikuisten voinnista meillä ei ole käytettävissä terveyskyselyn tuloksia.

Kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäi kunnan tehtäväksi, vaikka terveydenhoito siirtyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tämä on kaikkinensa laaja tehtävä ja sen osa-alueita ovat kaikki sektorit.

Lohja tarvitsee yrityksiä ja yrittäjiä. Strategiatyössä emme saaneet ääntämme kuuluviin sen suhteen, että Lohjalla on runsain mitoin sitä kuuluisaa elävää maaseutua.

Meillä on erilaisia maatalousyrityksiä ja maasta ja metsästä ja järvistä ponnistavia erilaisia yrityksiä. Lohjalla on valtava potentiaali metropolialueen kyljessä rummuttaa, että täällä voi nähdä lehmiä ja lampaita, poimia omenoita ja muita hedelmiä, istuttaa oman puun ja hengähtää luonnossa, kalastaa ja veneillä.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa toimenpidesuunnitelmaa ja toivoo, että se toteutuu laajana ja monipuolisena eri puolilla Lohjaa.