Lotta Paakkunainen: ryhmäpuheenvuoro valtuustokokouksessa 13.9.2023: Hallintosääntömuutoksesta

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen oli jäsenenä hallintosääntö- ja organisaatiortyöryhmän jäsenenä ja piti ryhmämme ryhmäpuheenvuoron hallintosääntömuutoksesta.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat 

Työryhmä on suorittanut sille asetetut tehtävät. Työ on ollut mielenkiintoista ja niin ovat olleet keskustelutkin työryhmässä. 

Hallintosääntö- ja organisaatiotyöryhmän kokouksissa moni on ollut sitä mieltä, että hallintosäännössä ei tarvitse olla kovin tarkkaan kuvattu vaikuttajatoimielimiä, vaan että kaupunginhallitus voi määritellä tehtävät. Näin on päätetty ja näin on myös Kuntaliiton mallisäännössä, jota tämä nyt päätöksessä oleva lohjalainen hallintosääntö noudattaa.  

Keskustan valtuustoryhmä toivookin, että Lohjalla jatketaan kuntalain hengen mukaista kuntalaisten osallistamista sekä tehostetaan osallistamiskeinoja ja viestintää siitä. 

Haluamme kiittää työryhmää, työskentely on ollut mielenkiintoista. Tässäkin työryhmässä on huomattu, että vuorovaikutus on haastava laji. Aina ei viranhaltijat ole kuulleet luottamushenkilöitä ja päinvastoin, mutta hyvässä yhteistyössä on kuitenkin pyritty tekemään töitä. 

https://youtu.be/wtAd_Nwdczc