Kinnunen, Pitkonen, Paakkunainen: Länsi-Uusimaa 13.4.2024: Lohjan harrastamisen malli tuo hyvinvointia – harrastusmahdollisuudet eivät ole olleet tasavertaisia kaikille lapsille

Keskustan Lohjan kunnallisjärjestö on linjannut omat painopistealueet vuoden 2024 toimintaan ja julkaisee sarjan kirjoituksia niihin liittyen. Aloitamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvillä teemoilla.

Länsi-Uusimaa julkaisi Reetan, Joni ja Lotan kirjoituksen Lohjan harrastamisen mallista:

Lohjan harrastamisen malli tuo hyvinvointia – harrastusmahdollisuudet eivät ole olleet tasavertaisia kaikille lapsille

Lohjan koulukyselytutkimuksen mukaan jopa 50% Lohjan harrastamisen mallin harrastuksissa mukana olleista kertoo sen olevan ainut harrastus, kirjoittajat toteavat.

Saimme olla mukana harrastamisen Lohjan mallin kehittämisohjelman julkistamistilaisuudessa Laurentius-salissa pari viikkoa sitten. Siellä esiteltiin Lohjan mallin kehittämisaskeleet tulevaisuuteen sekä kuultiin kasvatusalan professorin Lea Pulkkisen näkemyksiä harrastamisen merkityksestä lapsille ja nuorille.

Harrastamisen Suomen malli on pilotoitu ensimmäisen kerran vuonna 2021, jolloin Lohja oli mukana yhtenä pilottikuntana. Sen jälkeen toiminta on laajentunut yhä useampaan kuntaan ja rahoitus on toistaiseksi turvattu Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Tavoitteena on juurruttaa kuntiin harrastamisen malli, jossa harrastus on koulupäivän yhteydessä sekä se on maksuton kaikille. Lohja on saanut olla mukana alusta saakka tässä toiminnassa ja päässyt kehittämään siitä omanlaisen mallin.

Olemme saaneet läheltä seurata toiminnan kehittymistä Lohjalla ja vaikuttuneet siitä, kuinka suurella tarmokkuudella harrastamisen mallia on jalkautettu eri puolille kaupunkia ja toiminta on kehittynyt alkuajoista valtavasti. Lohjan koulukyselytutkimuksen mukaan jopa 50% Lohjan harrastamisen mallin harrastuksissa mukana olleista kertoo sen olevan ainut harrastus. Tämä on erittäin tärkeä viesti siitä, että harrastusmahdollisuudet eivät ole olleet tasavertaisia kaikille lapsille. Nyt kuitenkin saamme mahdollistettua harrastuksen entistä useammalle lapselle ja nuorelle eikä vanhempien varallisuudella ole merkitystä, kun harrastus on ilmainen perheelle.

Harrastamisen Lohjan mallin yksi tärkein tavoite on lisätä mielekästä tekemistä koulupäivän yhteyteen, lisätä yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kaveritaitoja sekä tuoda liikkumisen ja tekemisen riemua lapsille. Yhteinen harrastus on parhaillaan juuri sitä turvallisten aikuisten ohjaamana. Tähän tulee panostaa Lohjalla entistä enemmän. Meidän tulee huolehtia entistä paremmin jokaisen lohjalaisen lapsen ja nuoren mahdollisuudesta harrastaa mieluista harrastusta. Lisäksi jokaisella kylällä ja koululla pitää olla mahdollisuus harrastukseen. Koulukuljetukset pitää myös huomioida tässä.

Keskustan ryhmä kannattaa Harrastamisen Lohjan mallin kehittämissuunnitelmaa ja tekee kaikkensa sen rahoittamisen mahdollistamiseksi. Mahdollistetaan harrastus jokaiselle lohjalaiselle lapselle ja nuorelle, lapsiin ja nuoriin meidän tulee panostaa. Se on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa.

Keskustan Lohjan kunnallisjärjestö ry:n puolesta;

Reeta Kinnunen,

Joni Pitkonen,

Lotta Paakkunainen

https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/6695332