Lotta Paakkunainen: Mielipide Suomenmaa ja Länsi-Uusimaa 23.5.2024: Lähipalvelut uhattuina Länsi-​Uudellamaalla

Asukkailla on oikeus saada selkeää tietoa tulevasta palveluverkosta, lohjalainen aluevaltuutettumme Lotta Paakkunainen kirjoittaa.

Keskustan aluevaltuustoryhmän irtautuminen palvelujen verkoston suunnitelmasta on merkittävä osoitus siitä, että lähipalveluiden puolustaminen on yhä tärkeämpää.

Keskustan lähtökohta on selvä: apua on saatava kun sitä tarvitaan, mahdollisimman nopeasti ja läheltä. Valitettavasti nykyinen suunnitelma uhkaa tätä periaatetta keskittämällä palveluita ja lakkauttamalla pienempiä yksiköitä. Tämä johtaa väistämättä palvelujen etääntymiseen ja jonojen kasvuun, mikä vaikeuttaa erityisesti lapsiperheiden, ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten avun saantia.

Olennaisimmat epävarmuudet hyvinvointialueen palveluverkossa sisältyivät neuvolapalvelujen, ikäihmisten asumispalveluiden ja suunterveydenhuollon keskittämiseen sekä vuodeosastojen lakkauttamisiin.

Lisäksi herättää suurta huolta paljon puhuttujen liikkuvien palveluiden puuttuminen. Suunnitelmassa ei ole selkeitä ja yksityiskohtaisia suunnitelmia näistä palveluista, eikä ole selvää, miten ne käytännössä toimisivat. Miten kotiin tuodut palvelut voivat toteutua, kun edes lakisääteiset neuvolan ensikäynnit eivät toteudu johdonmukaisesti?

Suunnitelma ei myöskään antanut riittävästi varmuutta siitä, että nykyiset palvelut säilyvät, kunnes uudet korvaavat palvelut ovat valmiita käyttöön. Palvelutarve ei katoa mihinkään, joten muutosten vaikutukset on arvioitava tarkasti. Uusia palveluita ei voida ottaa käyttöön ennen vanhojen lakkauttamista.

Mielestämme asukkailla on oikeus saada selkeää tietoa tulevasta palveluverkosta. Epäselvät kirjaukset ja puutteelliset suunnitelmat liikkuvista palveluista tekevät suunnitelmasta mahdottoman hyväksyä. Asukkaiden tarpeet on otettava huomioon suunnittelussa paremmin.

On tärkeää, että keskustelu Länsi-Uudenmaan palveluverkosta jatkuu avoimesti ja läpinäkyvästi. Asukkaiden ääni on kuultava ja heidän tarpeensa on otettava huomioon.

Mielestämme on tärkeää muistaa, että lähipalvelut ovat asukkaille elintärkeitä. Ne tarjoavat nopean ja helposti saatavilla olevan avun ja tuen arjen haasteissa. Lähipalveluiden puolustaminen on siten investointi asukkaiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Emme voi hyväksyä suunnitelmaa, joka uhkaa lähipalveluita ja jättää asukkaat heitteille. Tarvitaan selkeämpiä suunnitelmia ja sitoutumista lähipalveluiden säilyttämiseen. Asukkaiden tarpeet on asetettava etusijalle.

Kirjoittaja on aluevaltuutettu, Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan jäsen, Keskustan aluevaltuustoryhmän sihteeri

https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/6789174