Lotta Paakkunainen: mielipidekirjoitus Suomenmaa 24.5.2024: Uraanikaivosvaraus herättää taas keskustelua Lohjalla: Mitä on muuttunut kahdessa vuodessa?

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen pohtii kirjoituksessaan Suomenmaassa kaivosvarauksesta Lohjalla.

Uraanikaivosvaraus herättää taas keskustelua Lohjalla: Mitä on muuttunut kahdessa vuodessa?

Lohjan Leppäkorven esiintymä on jälleen herättänyt kiinnostusta. Kaksi vuotta sitten Tukes hyväksyi kansainvälisen yrityksen varausilmoituksen, ja nyt norjalainen yritys on tehnyt uuden varauksen.

Vaikutuksista käydään vilkasta keskustelua, mutta mitä on muuttunut kahdessa vuodessa?

Leppäkorpi-Järvenpään kyläyhdistys järjesti keskustelutilaisuuden, joka oli täynnä väkeä. Keskustelu oli rakentavaa, mutta huolenaiheet ovat samat kuin ennenkin.

NYKYINEN varausalue on 1 300 hehtaaria Lohjan ja Someron alueella, pienempi kuin edellinen, mutta ympäristöhuolet eivät ole vähentyneet.

Yritys väittää uskovansa löytävänsä kultaa ja hopeaa, mutta tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että esiintymä sisältää myös uraania. Uraanikaivostoiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Saastunut vesi voi levitä laajalle ja saastuttaa vesistöjä, mikä olisi korvaamaton menetys alueelle, jossa puhdas luonto on arvokas.

VAIKKA kaivostoiminnalla voi olla taloudellisia hyötyjä, kuten työllisyyden lisääntyminen, nämä hyödyt ovat usein lyhytaikaisia. Talvivaaran kaivos toi aikanaan työtä, mutta jätti jälkeensä ympäristökatastrofin.

Lisäksi Suomessa ei ole tarpeeksi suuria uraaniesiintymiä, jotta niiden louhiminen olisi pitkällä aikavälillä kannattavaa.

Kaivostoiminta voi heikentää alueen elämänlaatua ja johtaa autioitumiseen, kun nuoremmat sukupolvet eivät näe tulevaisuutta kaivoksen varjossa. Ympäristön vaikutusarvioinnissa tulee huomioida uraanin ja sen hajoamistuotteiden leviäminen.

Päätöksenteossa on huomioitava paikallisyhteisön ääni ja arvot. Puhtaan ilman, veden ja ruoan säilyttäminen tuleville sukupolville on perusarvo, jota ei tule uhrata lyhytnäköisten taloudellisten hyötyjen vuoksi. Kaivoksen mahdollisuus ei ole imagovaltti paikkakunnalle.

URAANIKAIVOSVARAUS Lohjan Leppäkorvessa herättää perusteltuja huolenaiheita. Päätökset tulee tehdä huolellisen arvioinnin ja asukkaiden kuulemisen pohjalta.

Uraanikaivostoiminnalla on tunnetusti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vesistöjen pilaantuminen olisi korvaamaton menetys alueelle, jossa puhdas luonto ja vesistöt ovat arvokkaita luonnonvaroja ja virkistysmahdollisuuksia.

Prosessivesien ja mahdollisten vuotojen kautta saastuneet aineet voivat päätyä vesistöihin, ja ilman kautta leviävät aineet voivat altistaa kasveja, eläimiä ja ihmisiä. Nämä päästöt voivat kulkeutua ravintoketjuun ja vaikuttaa ihmisten terveyteen.

PÄÄTÖKSENTEOSSA on tärkeää huomioida paikallisyhteisön ääni ja arvot. Puhtaan ilman, veden ja ruoan säilyttäminen tuleville sukupolville on perusarvo, joka tulee asettaa taloudellisten hyötyjen edelle.

Kaivoksen mahdollisuus ei ole imagovaltti paikkakunnalle tai sen nykyisille yritystoiminnoille.
Uraanikaivostoiminta on erittäin riskialtista ja sillä voi olla vakavia ympäristövaikutuksia.

Kaivostoiminnan mahdolliset vaikutukset tulee selvittää huolellisesti ja avoimesti ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Puhdas ympäristö ja paikallisyhteisön hyvinvointi ovat arvot, joita ei tule uhrata lyhytnäköisten taloudellisten hyötyjen vuoksi.

Lotta Paakkunainen

Kaupunginvaltuutettu