Kokouksessa käsitellään mm. Investointisuunnitelman 2023-2026 ja 2024-2027 hyväksyminen, Hallintosäännön 59 § 11 kohdan mukaisen toimivallan delegointi määräaikaisesti aluehallitukselle järjestöjen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi siirtymävaiheessa sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sopimuksia ja vastuita koskeva selvitys. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022102 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathanContinue Reading

Lohjalaiset keskustalaiset ehdokkaat saivat ääniä 1569. Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon valittiin kolme keskustalaista, Vihdistä Eerikki Viljanen, Kirkkonummelta Marjut Frantsi-Lankia ja Espoosta Riikka Pakarinen. Lohjalta Lotta Paakkunainen on ensimmäinen varavaltuutettu. Äänet Lohjalla jakautuivat: Paakkunainen Lotta 509 Kinnunen Reeta 283 Hyrkkö Hilkka 242 Ferin Kirsi 235 Jääskeläinen Liisa 148 Kakko Laila 99 Virpiö SamiContinue Reading

Aluevaalit ja niiden kampanjointi käytiin nopeassa tahdissa. Keskustan Lohjan kunnallisjärjestössä ja ehdokkaiden kesken totesimme vaalien olevan kollektiiviset vaalit ja yhteisesti teemme vaalityötä kaikkien ja keskustan hyväksi. Teimme yhteiset mainokset ja tuimme toisiamme. Viestinnästä vastaavana keskityin kaikkien ehdokkaiden näkyvyyteen ja kunnallisjärjestön puheenjohtajana koen olevani viimeisessä vastuussa menestyksesämme. Toki puheenjohtajakausihan vaihtui keskenContinue Reading

Sote-kokonaisuuden kustannukset ovat aina kasvaneet. Toimet ja keskustelu kustannusten nousun estämiseksi ovat olleet lähes olemattomia. Keskittäminen on näistä lähes ainoa, mutta sen kokonaisvaikuttavuus on heikko. Keskittämistä on tehty viimeiset 10 vuotta, mutta edelleen sote-kulut kasvavat. Erikoissairaanhoitoa ja lääkekehitystä voi edistää loputtomasti rahalla, mutta yhteiskuntamme tarvitsee myös muualle varoja. Sairauksien hoidonContinue Reading

Lohja lähtee rakentamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta alueen toiseksi suurimpana kuntana, asukkaita on yli 47 000. Kunta on maantieteellisesti erittäin laaja ja kaupunkikeskuksen lisäksi on monta kylä- ja taajamakeskusta. Lohja on juuri sen kokoinen, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen omina palveluina on onnistunut suhteellisen hyvin. Lohjalaisia askarruttaa moni asia uudessa hyvinvointialueessa. Jäämmekö suurimmanContinue Reading

IKÄÄNTYNEIDEN VAJAARAVITSEMUKSEN SEURANNAN VALTUUSTOALOITTEELLAMERKITTÄVIÄ VAIKUTUKSIA  Tein elokuussa valtuustoaloitteen vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidon sisällyttämisestä ikääntyneiden terveydenhuollon hoitopolkuun. Ensi keskiviikon valtuustokokouksessa se saatetaan loppuun merkittävillä toimenpiteillä.  Aloitetta valmistellessani keskustelin usean ravitsemuksen asiantuntijan, alan tutkijan sekä kaupungin edustajien kanssa. Olin myös yhteydessä Valtion ravitsemusneuvottelukuntaan, jossa kiinnostus aloitettani kohtaan oli suuri. Ravitsemusneuvottelukunnan mukaan aloitteenContinue Reading

Kirjoittajat: Lotta Paakkunainen, Hilkka Hyrkkö, Reeta Kinnunen, Laila Kakko ja Liisa Jääskeläinen, Lohja  Lohja lähtee rakentamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta alueen toiseksi suurimpana kuntana, asukkaita on yli 47 000. Kunta on maantieteellisesti erittäin laaja ja kaupunkikeskuksen lisäksi on monta kylä- ja taajamakeskusta. Lohja on juuri sen kokoinen, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminenContinue Reading

Aikuinen ihminen kestää huonosti epävarmuutta ja tuntematonta. Pitäisi osata ja tietää, olla selvillä. Suomen historian ensimmäiset aluevaalit sopivat tähän luontaiseen toiveeseen huonosti. Sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen palveluiden uudistus on useimpien meidän elinikämme suurin muutos, ja muutos, joka koskettaa meidän kaikkien arkea. Suuret muutokset kohtaavat aina vastarintaa. Oikeusministeri Anna-Maj HenrikssonContinue Reading

Ensimmäisessä vaaleissa valitaan hyvinvoinnin rakentajat. Ensimmäiset aluevaltuutetut vastaavat paljosta ja jättävät jäljen pitkälle tulevaisuuteen. He rakentavat koko hyvinvointialueen hallinnon ja toimintakulttuurin perustuksen, sekä valitsevat päälinjat palveluverkosta ja itse palveluista. Yksittäisten asioiden päätöksiä voi säätää myöhemminkin, mutta suuret linjat päätetään ensimmäisten valtuutettujen vastuulla.  Demokraattinen hallinto voi toisaalla johtaa tasaiseen menestykseen, jaContinue Reading

Historialliset aluevaalit ovat käynnistyneet. Terveyden- ja hoivan osaajat, Sote alan ammattilaiset, me olemme muutoksen keskiössä asiakkaidemme kanssa. Haluan olla mukana rakentamassa uutta, vuosia valmisteltua uudistusta. Olen työskennellyt ja kouluttautunut sote-alan ammattilaisena 24 vuotta Länsi-Uudellamaalla ja toiminut monissa eri tehtävissä  sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, diabetes-hoitajana, hoitajan vastaanotolla Virkkalassa, kiirevastaanotolla ja yhteispäivystyksessä Lohjan sairaalassa.Continue Reading

Luinpa torstain (LU 6.1.2022) lehdestä mielenkiintoisen jutun LoPan yhteiskunnalle tuottamasta hyödystä. Laskelmat perustuvat Palloliiton SROI-mallinnukseen. Lehdessä kerrotaan mm. ”Urheiluseuran tuottamat terveydelliset hyödyt ovat mallinnuksen mukaan jopa 1,82 miljoonaa euroa. Toiminnalla seura ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2-diabetesta ja esimerkiksi mielenterveydellisiä sairauksia.” Todella merkittävää panostusta yhdeltä urheiluseuralta hyvinvointimme eteen. Samaisessa lehdessäContinue Reading

Uuden hyvinvointialueen tärkein tehtävä on tuottaa parhaimmat mahdolliset terveys – ja sosiaalipalvelut tämän alueen asukkaille. Ne tulee olla helposti, nopeasti ja joustavasti saatavilla. Mitä nopeammin saadaan palvelut tuotettua, sitä todenäköisemmin laajempien palveluiden tarve vähenee. Tähän tavoitteeseen päästään, kun meillä on osaava, motivoitunut ja vastuuta kantava henkilöstö. Meidän tulee kouluttaa henkilöstöäContinue Reading

Tulevat aluevaalit ovat ensimmäiset laatuaan ja onkin tärkeää, että ensimmäisessä valtuustossa on yhteistyökykyisiä luottamushenkilöitä, jotka puoluerajojen yli pystyvät rakentamaan meille parasta mahdollista hyvinvointialuetta. Vuoden kuluttua hyvinvointialueet vastaavat nykyisten terveyskeskusten toiminnasta, erikoissairaanhoidosta, julkisesta hammashoidosta, lasten neuvoloista, perheneuvoloista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, lastensuojelusta, oppilashuollosta sekä monesta muusta palvelusta. Samalla palo- ja pelastustoiminta siirtyyContinue Reading

Suomessa tulee tapahtumaan isoja muutoksia v.2023. Nämä muutokset tulevat koskettamaan jokaista meistä – jollakin tapaa. Tällä hetkellä tiedossamme on, että muutokset tulevat koskemaan sosiaali -ja terveyspalveluja kuten mm. perus- ja erikoisterveyshoitoa, hammashoitoa, neuvolatoimintaa, mielenterveyspalveluja, ikääntyneiden palveluja, lasten ja nuorten koulussa saatavia oppilashuoltopalveluja ja kouluterveydenhoitoa, sosiaalipalveluja, kodinhoitopalveluja ja pelastustoimea. Käytätkö sinäContinue Reading