Ruotsalaisen valokuvataiteilijan Erik Johanssonin teoksessa pieni ihminen istuu kellonviisarilla. Kello on uppoamassa meren aaltoihin. Toisessa kuvassa hyvin pukeutunut nainen monine ostoskasseineen nousee liukuportailla keskelle metsää. Erik Johanssonin näyttely ”Places beyond” ottaa surrealistisilla kuvilla voimakkaasti kantaa ilmastonmuutokseen. Ihmisen aika on loppumassa. Omat kulutustottumuksemme vaikuttavat maailman tilaan. Näiden kuvien katselu Vaasan matkallaLue lisää…

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen kirjoitti Länsi-Uusimaan Kirjoittajavieras-kolumniin ”Millä kyydillä toiselle asteelle”-pohdintaa: Tällä lukukaudella uudistus käynnistyi. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen toi toisen asteen koulutukseen uudistuksia, joiden ansiosta lukion tai ammattikoulun käyminen käy aiempaa vähemmän opiskelijan huoltajien lompakolle. Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo mukanaan myös koulukuljetusten maksuttomuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että 43 euron kuukausittainen omavastuuosuusLue lisää…

Heinäkuun toisena päivänä 2021 uutisoitiin laajasti Lääkäriliiton toiminnanjohtajan vaatimusta suomalaisen terveydenhuollon tasa-arvon korjaamisesta ja lääkekustannusten alas saamisesta. Se, että joutuu miettimään ostaako lääkkeitä vai ruokaa on yksi suurimmista syistä siihen, miksi aloite takuueläkkeen parantamisesta on tehty. SUOMEN eläkepolitiikalle on asetettu kaksi keskeistä sosiaalista tavoitetta. Ensinnäkin toimeentulon tason tulee säilyä eläkkeelle siirryttäessä kohtuullisena. ToiseksiLue lisää…

Valtuustokausi päättyi ja uusi alkaa elokuussa. Kulunutta kautta voi kuvata monella tavalla ja varmasti kuvauksia on yhtä monta kuin kuvaajiakin. Päättyvä kausi alkoi niin, että valtuustoon valituista 65% oli jatkavia. Nyt uudella kaudella 61% on jatkavia. Olen yksi jatkavista ja haluankin kiittää luottamuksestanne. Kuluvan kauden olemme tehneet hyvää puoluerajoja ylittävääLue lisää…

Omistuspohjaa on myöhäistä politisoida Nyt toivoisi vaaleihin liittyvän lämmön jo laskeneen, heillä, joilla sitä on ollut. Oman lyhyen kirjoitukseni, 12.6, tarkoitus oli korjata asiavirheitä, joita oli kahden sosiaalidemokraatin kirjoituksessa, 10.6. Mielelläni keskustelen asiasta laajemmin. Oma ajatukseni oli, että palveluasumisen omistuspohjaa ei kannata politisoida, etenkään nyt, kun se on liian myöhäistä.Lue lisää…

Olemme kaikki Lohjalla tyytyväisiä siihen, että Pentinkulman uudisrakennushanke etenee. Parhaassa tapauksessa saamme näin yli sata uutta palveluasumisen paikkaa keskeiselle paikalle Lohjan kaupunkikeskustaan. Se ei kuitenkaan ratkaise asumispaikkojen kasvavaa tarvetta, vaan Lohja tarvitsee edelleen myös yksityisten palveluntuottajien tarjoamia paikkoja. Asiasta iloitsevien kirjoitukseen Länsi-Uusimaassa 10.6 oli pujahtanut muutama asiavirhe.Tällä hetkellä Lohjalla asuuLue lisää…

Keskeisimmät menestyvän ja elinvoimaisen kunnan kriteerit ovat eheä yhdyskuntarakenne, terve kuntatalous, kunnan ja sen alueitten riittävä työpaikkaomavaraisuus ja siitä seuraava pendelöinnin väheneminen. Jos lisäksi yksityisen puolen rakenne on tasapainoinen ja kunta kasvaa maltillisesti, on lähtökohtaisesti pullat hyvin uunissa. Väestörakenne pysyy kunnossa ja palvelut säilyvät. Yhdyskuntarakenne eheytyy sillä, että kaavoitetaan riittävänLue lisää…

Emma Juvankoski epäili torstain lehdessä, että Lohjalla ei olisiverotuloja lisäävää vetovoimaa. Olisin ollut vielä muutama vuosi sittensamaa mieltä. Ylipäänsä tilanne, jossa kunta haluaa yhtäaikaa kasvaa jakuitenkin säästää on erikoinen…tietääkö joku mitä nimenomaan pitkässäjuoksussa oikeasti halutaan? Ylälohjan asukasmäärä tuplaantuu kesäisinmökkiläisten ansiosta. Sillä on huomattava paikallinen vaikutus ja se onvarmasti myös elinehtoLue lisää…

Kuntalain mukaan uuden valtuustokauden alussa laaditaan kuntaan kuntastrategia seuraavaksi valtuustokaudeksi.  Ensimmäisenä kohtana siinä on hyvinvointistrategia, johon kirjataan toimia, joilla kunnan asukkaiden hyvinvointia edistetään. Jos sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen toteutuu, jää edelleen kuntien vastuulle asukkaittensa terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen.  Lohjalla Liikuntakeskuksen rooli asukkaiden terveyden edistämisessä on merkittävä.  Liikuntakeskuksen yhteistyö liikuntajärjestöjenLue lisää…

Lohjajaiset lapset on nyt jaettu ensisijaisiksi ja toissijaisiksi oppilaiksi. Ensisijaiset lapset saavat koulupaikan ja sinne ilmaisen kuljetuksen, jos se matkan pituuden vuoksi on oikeutettua. Toissijaiset lapset on valittu toiseen, ei viranomaisen ensiksi osoittamaan kouluun. Toiseen kouluun on voinut hakeutua erillisellä hakemuksella. Syitä on monenlaisia, ja toissijaisia lapsia on paljon. KarjalohjalaisillaLue lisää…

Länsi-Uusimaassa julkaistiin 24.5. mielenkiintoinen uutinen. Metsähallitus ja Lohjan kaupunki ovat aukaisseet ideakilpailun Pusulan Vaherjärven alueen kehittämiseksi matkailu- ja virkistyskäyttöön. Itseäni ilahdutti tässä uutisessa erityisesti kaksi asiaa. Tavoitteena on kehittää kestävää ympärivuotista palvelutarjontaa. Keskusta-puolueen ja Lohjan Keskustan vaaliohjelmassa painotetaan erityisesti vastuullista ja kestävää luonnonkäyttöä. Lohjalla on paljon mahdollisuuksia kehittää kuntaa juuriLue lisää…

Länsi-Uusimaassa on julkaistu lähiaikoina useitakin kirjoituksia liittyen Lohjan alueisiin: On kaupunkikeskustaa ja reuna- tai haja-asutusaluetta, mutta miten onkaan Lohja syntynyt? Nykyinen Lohja on syntynyt useista kuntaliitoksista. Kaupungiksi Lohjan nimettiin v.1969. Ensimmäiseksi Lohjaan liitettiin Lohjan kunta v.1997. Sitten oli Sammatin vuoro v.2009 ja v.2013 Karjalohja ja Nummi-Pusula. On selvää, että jossakinLue lisää…

Lasten ja nuorten harrastamisesta puhutaan nyt paljon ja on ymmärretty sen laaja-alaiset hyvinvointivaikutukset. Asia saa näkyvyyttä myös valitettavasti juuri näiden pahoinvoinnin lisääntymisen myötä, joka voidaan osoittaa monilla mittareilla. On tärkeää, että lapset ja nuoret kokevat vapaa-aikansa mielekkäänä ja ovat aktiivisesti osallisina sitä määritettäessä. Keskeinen hyvinvointia suojaava tekijä harrastamisessa näyttäisi juuriLue lisää…

Työelämä muuttuu ja kuten hyvin tiedämme, kovaa vauhtia. Työtä siirtyy kiihtyvällä vauhdilla valmistavasta teollisuudesta palveluliiketoimintaan. Tietotyö lisääntyy edelleen ja sitä tullaan tekemään entistä enemmän etätyönä. Palkkatöistä siirrytään yhä useammin kevyt- tai mikroyrittäjiksi. Tämän kehityksen voi nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena. Itse näkisin sen mieluiten mahdollisuutena. Elinkelpoiset mikroyritykset, joissa toteutetaan toimivaaLue lisää…

Kaupunginvaltuutettumme, kunnallisvaaliehdokas Lotta Paakkunainen kirjoitti Vaalikynä-palstalle kirjoituksen, jossa ehdottaa Luksiasta kulttuurin kotia. Lohjalla on rikas kulttuuritarjonta useilla aktiivisesti toimivilla teatteriryhmillä ja Lohjalla saa jopa Teatteritaiteen perusopetusta, nyt jo nyt kymmenettä vuotta. Teatterin ja draamakasvatuksen kautta saatava luova osaaminen lisää lapsen ja nuoren henkistä hyvinvointia ja valmistaa hyvään aikuisuuteen. Tästä onLue lisää…