Omistuspohjaa on myöhäistä politisoida Nyt toivoisi vaaleihin liittyvän lämmön jo laskeneen, heillä, joilla sitä on ollut. Oman lyhyen kirjoitukseni, 12.6, tarkoitus oli korjata asiavirheitä, joita oli kahden sosiaalidemokraatin kirjoituksessa, 10.6. Mielelläni keskustelen asiasta laajemmin. Oma ajatukseni oli, että palveluasumisen omistuspohjaa ei kannata politisoida, etenkään nyt, kun se on liian myöhäistä.Lue lisää…

Olemme kaikki Lohjalla tyytyväisiä siihen, että Pentinkulman uudisrakennushanke etenee. Parhaassa tapauksessa saamme näin yli sata uutta palveluasumisen paikkaa keskeiselle paikalle Lohjan kaupunkikeskustaan. Se ei kuitenkaan ratkaise asumispaikkojen kasvavaa tarvetta, vaan Lohja tarvitsee edelleen myös yksityisten palveluntuottajien tarjoamia paikkoja. Asiasta iloitsevien kirjoitukseen Länsi-Uusimaassa 10.6 oli pujahtanut muutama asiavirhe.Tällä hetkellä Lohjalla asuuLue lisää…

Keskeisimmät menestyvän ja elinvoimaisen kunnan kriteerit ovat eheä yhdyskuntarakenne, terve kuntatalous, kunnan ja sen alueitten riittävä työpaikkaomavaraisuus ja siitä seuraava pendelöinnin väheneminen. Jos lisäksi yksityisen puolen rakenne on tasapainoinen ja kunta kasvaa maltillisesti, on lähtökohtaisesti pullat hyvin uunissa. Väestörakenne pysyy kunnossa ja palvelut säilyvät. Yhdyskuntarakenne eheytyy sillä, että kaavoitetaan riittävänLue lisää…

Emma Juvankoski epäili torstain lehdessä, että Lohjalla ei olisiverotuloja lisäävää vetovoimaa. Olisin ollut vielä muutama vuosi sittensamaa mieltä. Ylipäänsä tilanne, jossa kunta haluaa yhtäaikaa kasvaa jakuitenkin säästää on erikoinen…tietääkö joku mitä nimenomaan pitkässäjuoksussa oikeasti halutaan? Ylälohjan asukasmäärä tuplaantuu kesäisinmökkiläisten ansiosta. Sillä on huomattava paikallinen vaikutus ja se onvarmasti myös elinehtoLue lisää…

Kuntalain mukaan uuden valtuustokauden alussa laaditaan kuntaan kuntastrategia seuraavaksi valtuustokaudeksi.  Ensimmäisenä kohtana siinä on hyvinvointistrategia, johon kirjataan toimia, joilla kunnan asukkaiden hyvinvointia edistetään. Jos sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen toteutuu, jää edelleen kuntien vastuulle asukkaittensa terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen.  Lohjalla Liikuntakeskuksen rooli asukkaiden terveyden edistämisessä on merkittävä.  Liikuntakeskuksen yhteistyö liikuntajärjestöjenLue lisää…

Lohjajaiset lapset on nyt jaettu ensisijaisiksi ja toissijaisiksi oppilaiksi. Ensisijaiset lapset saavat koulupaikan ja sinne ilmaisen kuljetuksen, jos se matkan pituuden vuoksi on oikeutettua. Toissijaiset lapset on valittu toiseen, ei viranomaisen ensiksi osoittamaan kouluun. Toiseen kouluun on voinut hakeutua erillisellä hakemuksella. Syitä on monenlaisia, ja toissijaisia lapsia on paljon. KarjalohjalaisillaLue lisää…

Länsi-Uusimaassa julkaistiin 24.5. mielenkiintoinen uutinen. Metsähallitus ja Lohjan kaupunki ovat aukaisseet ideakilpailun Pusulan Vaherjärven alueen kehittämiseksi matkailu- ja virkistyskäyttöön. Itseäni ilahdutti tässä uutisessa erityisesti kaksi asiaa. Tavoitteena on kehittää kestävää ympärivuotista palvelutarjontaa. Keskusta-puolueen ja Lohjan Keskustan vaaliohjelmassa painotetaan erityisesti vastuullista ja kestävää luonnonkäyttöä. Lohjalla on paljon mahdollisuuksia kehittää kuntaa juuriLue lisää…

Länsi-Uusimaassa on julkaistu lähiaikoina useitakin kirjoituksia liittyen Lohjan alueisiin: On kaupunkikeskustaa ja reuna- tai haja-asutusaluetta, mutta miten onkaan Lohja syntynyt? Nykyinen Lohja on syntynyt useista kuntaliitoksista. Kaupungiksi Lohjan nimettiin v.1969. Ensimmäiseksi Lohjaan liitettiin Lohjan kunta v.1997. Sitten oli Sammatin vuoro v.2009 ja v.2013 Karjalohja ja Nummi-Pusula. On selvää, että jossakinLue lisää…

Lasten ja nuorten harrastamisesta puhutaan nyt paljon ja on ymmärretty sen laaja-alaiset hyvinvointivaikutukset. Asia saa näkyvyyttä myös valitettavasti juuri näiden pahoinvoinnin lisääntymisen myötä, joka voidaan osoittaa monilla mittareilla. On tärkeää, että lapset ja nuoret kokevat vapaa-aikansa mielekkäänä ja ovat aktiivisesti osallisina sitä määritettäessä. Keskeinen hyvinvointia suojaava tekijä harrastamisessa näyttäisi juuriLue lisää…

Työelämä muuttuu ja kuten hyvin tiedämme, kovaa vauhtia. Työtä siirtyy kiihtyvällä vauhdilla valmistavasta teollisuudesta palveluliiketoimintaan. Tietotyö lisääntyy edelleen ja sitä tullaan tekemään entistä enemmän etätyönä. Palkkatöistä siirrytään yhä useammin kevyt- tai mikroyrittäjiksi. Tämän kehityksen voi nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena. Itse näkisin sen mieluiten mahdollisuutena. Elinkelpoiset mikroyritykset, joissa toteutetaan toimivaaLue lisää…

Kaupunginvaltuutettumme, kunnallisvaaliehdokas Lotta Paakkunainen kirjoitti Vaalikynä-palstalle kirjoituksen, jossa ehdottaa Luksiasta kulttuurin kotia. Lohjalla on rikas kulttuuritarjonta useilla aktiivisesti toimivilla teatteriryhmillä ja Lohjalla saa jopa Teatteritaiteen perusopetusta, nyt jo nyt kymmenettä vuotta. Teatterin ja draamakasvatuksen kautta saatava luova osaaminen lisää lapsen ja nuoren henkistä hyvinvointia ja valmistaa hyvään aikuisuuteen. Tästä onLue lisää…

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät viranhaltijat, valtuutetut ja muut kokouksen seuraajat. Keskustalaiset kollegani ovat hämmentyneen iloisia hienosta uudesta metsästrategiastamme. Strategia on todella edistyksellinen ja moniarvoinen. Se huomioi laajasti erilaisia metsänkäyttömuotoja ja edistää niitä sopuisasti ja järkevästi. Lohjalla on paljon erilaisia metsiä ja metsätyyppejä. Metsäkuviot ovat pieniä sekä omistuksellisesti, että luontotyypillisesti. Se tekeeLue lisää…

Pääsin varavaltuutetun paikalta kaksi kertaa äänestämään oman kansakouluni, Nummenkylän koulun kohtalosta. Muut valtuutetut ovat äänestäneet kouluista paljon useammin.Koville se otti. Päätöksenteossa vastakkain olivat järki ja tunne. Kyläkoulujen lakkauttamisen järkisyinä on esitetty kouluikäisten lasten vähenemistä kunnassa ja siihen verrattuna liian tiheää kouluverkkoa.Järkisyissä ei mielellään mainita, että samat valtuutetut on saatu uskomaanLue lisää…

Länsi-Uusimaa on tarkasti seurannut Vasemmistoliiton aloitteitta omaishoidon palkkioista, ensin valtuustoaloitetta niiden korottamiseksi ja nyt kansalaisaloitetta verovapauden saamiseksi.Viime vuonna näihin aikoihin tehtiin paljon töitä erilaisten säästökohteiden löytämiseksi tämän vuoden talousarvioon. Paineet sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten menojen leikkaamiseen olivat kovat. Niinpä sote-lautakunta joutui käsittelemään tämän vuoden budjettiesityksessä omaishoidon palkkioluokkien yhdistämistä, joka olisiLue lisää…

Kulttuuriala on nyt poikkeusoloista johtuvan taantumansa vuoksi ollut paljon esillä. Todellisuus on ollut jokseenkin karua jo ennen koronaa. Lohjan kaupungin talouden tasapainottamiskeskusteluissa on kuultu jonkin ryhmittymän puhuvan sen puolesta, että joitakin kulttuuripalveluja tulisi jopa lakkauttaa, koska toiminta on toissijainen kunnan tehtävä ja saisi jäädä lakisääteisten palvelujen varjoon. Taiteen ja kulttuurinLue lisää…