Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020, Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Lohjalla sekä Uuden oppivelvollisuuslain toteuttaminen Lohjalla. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121142 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Lue lisää…

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston kokouksessa 23.9.2021 käsitellään mm. erilaisia poikkeamispäätöksiä, lausuntoja sekä rakennustyön keskeytyksiä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121120 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja jaostossa on Markku Lehtola.Lue lisää…

Teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Vesi- ja viemärilaitoksen taksan 1 §:n tarkistus, Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2022-2025, Selvitys teknisen lautakunnan alaisesta toiminnasta ja työtilanteesta kesä-elokuulta sekä muutamia aloitteita. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121116. Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa onLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.9.2021 käsitellään mm. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkio toimikaudella 1.8.2021 – 31.5.2023, Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimajohtajan viranhaltijapäätökseen 17.8.2021 § 34/Kertapalkkion myöntäminen asuntomessutiimille, Tulevaisuuden Sote-keskus – täydentävä valtionapuhakemus sekä Jäsenten valitseminen eräisiin työryhmiin ja toimikuntiin. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustajaLue lisää…

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään mm. Kaupungin 2021 talousarvion toteutuminen/Puolivuotisraportti, Valtuustoaloite määrärahasta vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan pienentämiseen sekä Aloite Lohjan kaupungin julkiset ilmoitukset Länsi-Uusimaa-lehdessä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan valtuutetut ovat: Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka Hyrkkö Kristian SarviLue lisää…

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Lausunto vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen havaintoihin, Hallintokantelu Lohjan kaupungin viranhaltijoiden toiminnasta sekä Kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston valitseminen toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=158140 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa on Kirsi Ferin.Lue lisää…

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Lukuvuoden 2022-2023 koulujen työ- ja loma-ajat, Vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomus/Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta sekä Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion toteutuminen 2021/Puolivuotisraportti. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=219023 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja lautakunnassaLue lisää…

Sote-lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 2021/Puolivuotisraportti, Suun terveydenhuollon tarvikkeiden ja tarveaineiden hankinnan optiokauden käyttöönotto, Vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomus / Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä muutamia aloitteita. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=219017 Jos jokin asia esityslistalla herättää ajatuksia tai mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja lautakunnassa on HilkkaLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina käsitellään mm. Sporttikeskus Tennarin hankesuunnitelma, Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen sekä Tennarin liikuntapuiston toimintamalli tulevaisuudessa – Lohjan Liikuntakeskus Oy:n aseman vahvistaminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2 Jos jokin asia mietityttää esityslistalla, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Lotta Paakkunainen teki valtuustoryhmän puolesta aloitteen vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidon sisällyttämisestä ikääntyneiden terveydenhuollon hoitopolkuun. Aloitetta valmistellessa on keskusteltu ravitsemuksen asiantuntijoiden kanssa sekä vajaaravitsemuksen tutkijan kanssa ja kysytty myös kaupungin viranhaltijalta kommenttia, onko aloite edes tarpeellinen vai onko kaupungilla toimintakulttuuri jo valmiina. Vastausten perusteella teimme aloitteen: Valtuustoaloite vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidonLue lisää…

Kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona käsitellään mm. toimielinpaikkojen jakoja, vahvistetaan Kuntavaalien tulos, Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali sekä Liessaaren ranta-asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen hinnoittelu ja luovuttaminen olevien maanvuokrausten osalta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121115 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan valtuutetut kokouksessa ovat: Päivi Alanne Lotta PaakkunainenLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.8.2021 käsitellään mm. L83 Pappilankorpi II asemakaavan muutos, Valitus Uudenmaan ELY-keskuksen hylkäävästä tukipäätöksestä yleishyödylliseen investointihankkeeseen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavan viranomaisen sekä toimielimen kokoonpanon periaatteiden hyväksyminen sekä Raskaan liikenteen rajoittaminen reitillä Suurlohjankatu-Karstuntie. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121111 Jos jokin asia herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen hallituksessaLue lisää…

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut muut läsnäolijat. Koti, asuinalue, lähipalvelut sekä liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Suurin osa iäkkäistä asuu ja haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Kaikkien on tärkeä tarkastella omaa kotiaan ja sen toimivuutta hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen riittävänLue lisää…

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja hyvät kuulijat Henkilöstökertomus on yksi tärkeä osa talousarvion tavoitteiden toteutumisen seuraamisessa. Talousarviossa hyvinvointitoimialan yhtenä tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen, yhtenä mittarina on ”poissaolojen määrä vähenee vuoteen 2020 verrattuna”. Henkilöstökertomus kertoo karua lukemaa tavoitteiden karkaamisesta. Kuinka päästäisiin sairauspoissaolojen vähenemiseen, erityisesti lastensuojelussa? Meillä on jatkuvaLue lisää…

Viimeisessä valtuustokokouksessa käsiteltiin mm tilinpäätöstä, henkilöstökertomusta, aloitteita ja Pentinkulman hanketta. Ennen kokouksen alkua palkittiin ja kiitettiin ansioituneita. Ryhmästämme palkittiin Lassi Huhtala ja Pirjo Sjögren Kuntaliiton pronssisella ansiomerkillä kaupungin hyväksi tekemästään työstä. Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmäpuheenvuoron henkilöstökertomuksesta sekä jätti kaksi valtuustoaloitetta ryhmän puolesta ja Päivi Alanne piti ryhmäpuheenvuoron Pentinkulman hankesuunnitelmasta.Lue lisää…