Kokouksessa käsitellään mm. Lausunto Aluehallintovirastolle Sappi Finland Operations Oy:n Kirkniemen paperitehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 2A mukaisesta selvityksestä Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022223 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja jaostossa on Markku Lehtola.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Tytyrin kaivosmuseon toimintasuunnitelma vuodesta 2022 eteenpäin, Lohjan kaupungin organisaatiomuutos, Haikarin vuokraus sekä Hanselin yhteishankinta/henkilöstövuokrauksen puitesopimus. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022229 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi AlanneLue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Lisämäärärahan myöntäminen lasten, nuorten ja perheiden tulosalueelle, Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun perusteiden 2021 muuttaminen, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen sekä Lukuvuosien 2023-2024 ja 2024-2025 koulujen työ- ja loma-ajat. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022213 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. YU-urheilutontin osan maanvuokraaminen Hiidensalmessa Tennarin alueella sekä Talousarviovaikutteiset aloitteet / Kaupunkisuunnittelulautakunta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022216 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Kirsi Ferin.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Lisämäärärahan myöntäminen tekniselle toimelle, Vesi- ja viemärilaitoksen taksan sisältämien maksujen ja palvelumaksuhinnaston tarkistaminen 1.1.2023 alkaen sekä Kuntalaisaloite lyhyen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta Vieremään Vappulantien viereen meneillään olevan viemäriremontin yhteydessä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022189 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa onLue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laatiminen / Kulttuuri-ja vapaa-ajan lautakunta sekä Talousarviovaikutteiset aloitteet. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022225 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Joni Pitkonen.Lue lisää…

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen kävi pitämässä valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta/osavuosiraportista. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kuulijat paikalla ja etänä.  Joka vuosi sama virsi: Epävarmuustekijöinä lastensuojelun ostopalvelut. Ja joka vuosi loppuvuotta kohti kuullaan lause: asiakaspalvelujen ostot ovat keskimääräistä korkeammalla tasolla. Tänä vuonna olemme jo tässä vaiheessa vuotta siinä tilanteessa, ettäLue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen/Osavuosiraportti sekä Valtuustoaloite Villa Haikarin myymisestä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022211 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan valtuutetut kokouksessa Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka Hyrkkö Kristian SarviLue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle, suunnittelutarveratkaisupäätös, LP-444-2020-02422, Maksjoki sekä Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle, päätös radiomaston sijoittamisesta kiinteistölle 444-474-11-1. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022190 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja jaostossa on Markku Lehtola.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Raakamaan ostaminen Virkkalan ja Kyrkstadin kaupunginosien Kittilään rajautuvalta alueelta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022200 Jos jokin esityslistan asia mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa on Kirsi Ferin.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Hyvinvointitoimialan työnjako syksyn 2022 aikana, Raakamaan ostaminen Vaanila-Lempolan alueella II sekä Haikarin vuokraus. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022197 Otathan yhteyttä, jos jokin asia esityslistalla herättää ajatuksia. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi AlanneLue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ja IHAN PIHALLA! -hanke. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022174 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Joni Pitkonen.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 / Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valtuustoaloite vammaisvaikutusten arvioinnista sekä Kuntalaisaloite hoitajamitoituksen saavuttamiseksi. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022168 Otathan yhteyttä, jos jokin esityslistan asioista mietityttää. Keskustan edustaja lautakunnassa on Hilkka Hyrkkö.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 / Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, Valtion erityisavustuksen hakeminen varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen toimintaan (Covid-19) sekä Valtuustoaloite opiskeluhuollon vaikuttavuuden, tarpeen ja riittävyyden selvittämiseksi. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022206 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Lue lisää…

Kokouksessa käsitellään mm. Kässäntien katusuunnitelmat, Kuntalaisaloite aurinkopaneelien käytön tehostamiseen sekä Kuntalaisaloite: Kevyen liikenteen väylä Takasenkatu – Ojaniitunkatu. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022156 Otathan yhteyttä, jos jokin asia esityslistalla herättää ajatuksia. Keskustan jäsen lautakunnassa on Kristian Sarvi.Lue lisää…