Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut muut läsnäolijat. Koti, asuinalue, lähipalvelut sekä liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Suurin osa iäkkäistä asuu ja haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Kaikkien on tärkeä tarkastella omaa kotiaan ja sen toimivuutta hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen riittävänLue lisää…

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja hyvät kuulijat Henkilöstökertomus on yksi tärkeä osa talousarvion tavoitteiden toteutumisen seuraamisessa. Talousarviossa hyvinvointitoimialan yhtenä tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen, yhtenä mittarina on ”poissaolojen määrä vähenee vuoteen 2020 verrattuna”. Henkilöstökertomus kertoo karua lukemaa tavoitteiden karkaamisesta. Kuinka päästäisiin sairauspoissaolojen vähenemiseen, erityisesti lastensuojelussa? Meillä on jatkuvaLue lisää…

Viimeisessä valtuustokokouksessa käsiteltiin mm tilinpäätöstä, henkilöstökertomusta, aloitteita ja Pentinkulman hanketta. Ennen kokouksen alkua palkittiin ja kiitettiin ansioituneita. Ryhmästämme palkittiin Lassi Huhtala ja Pirjo Sjögren Kuntaliiton pronssisella ansiomerkillä kaupungin hyväksi tekemästään työstä. Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmäpuheenvuoron henkilöstökertomuksesta sekä jätti kaksi valtuustoaloitetta ryhmän puolesta ja Päivi Alanne piti ryhmäpuheenvuoron Pentinkulman hankesuunnitelmasta.Lue lisää…

Esitämme aloitteessamme, että Lohjan kaupungille laaditaan malli, suunnitelma ja mittarit vammaisvaikutusten arvioinnissa. Vammaisten ihmisten oikeuksien vaikutusten arviointi pitää tehdä kaikessa päätöksenteon valmistelussa, jolla on vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään ja vaikutusarvioinnit tulee tehdä vammaisia henkilöitä osallistaen. Tämän täytyy tapahtua riittävän aikaisessa vaiheessa päätöksentekoprosessia vuorovaikutteisesti. Eduskunta ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksistaLue lisää…

Kauden viimeinen valtuustokokous keskiviikkona 16.6.2021. Kokouksessa käsitellään mm. Lohjan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös, Henkilöstökertomus 2020, Pentinkulman hankesuunnitelma sekä Hallintosäännön muuttaminen 1.8.2021 alkaen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121087 Jos jokin asia mietityttää, tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Valtuutetut kokouksessa: Lassi Huhtala Päivi Alanne Pirjo Sjögren Lotta Paakkunainen Kristian SarviLue lisää…

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa keskiviikkona 9.6 käsitellään mm.  Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen, Kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma, Kehittämisryhmien toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2021-2022 sekä Sopimus Yrityskylätoiminnan järjestämisestä perusopetuksen oppilalle. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=219023 Jos jokin asia mietityttää esityslistalla, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa on Lotta PaakkunainenLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina, 7.6 käsitellään mm. Paloniemessä sijaitsevien määräalojen kaupan esisopimuksen ja sopimuksen purkaminen, Pentinkulman hankesuunnitelma, Hallintosäännön muuttaminen 1.8.2021 alkaen sekä Hansel puitesopimuksen teleoperaattoripalvelut 2020 käynnistäminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 24.5.2021 käsitellään mm. Sporttikeskus Tennarin hankesuunnitelma, Lohjan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös, Sisäisen valvonnan selvitys Lohjan kaupungin henkilöstön sivutoimista sekä Ojamon liikuntapuisto, tekonurmikentän rakentaminen, hankinnan keskeytys. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121066 Jos jokin asia esityslistalla herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja hallituksessa on Päivi AlanneLue lisää…

Lotta Paakkunainen esitti valtuustokokouksessa 19.5.2021 keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen erityislasten palveluiden parantamiseksi. Valtuustoaloite, että selvitetään nepsy-tukityömuodon ottamista osaksi kokonaisvaltaista perhe- ja vammaistyötä neuropsykiatrisesti oireileville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen erityislasten palveluiden parantamiseksi Erityislapsien ja heidän perheittensä tukimuodot pirstoutuvat mm. kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon alaisen vammaispalvelun ja erikoissairaanhoidon alueille.Lue lisää…

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään mm. Lohjan metsäomaisuuden tulevaisuus, Pientalotonttien rakennusvelvollisuuden alentaminen Karjalohjalla, Nummella ja Tavolassa, A2-kielen opetuksen palauttaminen syksystä 2021 alkaen sekä muutamia aloitteita. Voit lukea listan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121069 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, ota yhteyttä. Valtuutetut kokouksessa: Päivi Alanne Lassi Huhtala Pirjo Sjögren Lotta Paakkunainen Kristian SarviLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellään mm. Hyvinvointi-toimialan vuoden 2021 talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttaminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen osalta, Lohjan kaupungin ja pääsarjatason urheiluseurojen markkinointiyhteistyö sekä Valtuustoaloite sisäilmaoireseurantajärjestelmästä koulujen terveydenhoitajien tueksi. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Palvelutuotantolautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Vivamon alueen katu-ja vesihuoltosuunnitelmat sekä Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta Mt 1070 (Werlanderintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Sammatti-Myllykylä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121047 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustajat lautakunnassa ovat Kirsi Ferin ja Kristian Sarvi.Lue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 26.4 käsitellään mm. Kiinteistöosakeyhtiö Nummi-Pusulan Jokirannan Liikekeskuksen osakkeiden myyminen/oikaisuvaatimus, Pientalotonttien rakennusvelvollisuuden alentaminen Karjalohjalla, Nummella ja Tavolassa, Lohjan metsäomaisuuden tulevaisuus sekä muutamia aloitteita. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2 Jos jokin asia jää mietityttämään, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.4.2021 käsiteltiin varttivaltuuston aloitetta koskien jälkiruokaa ja välipalaa koulussa. Esityslistan tekstin mukaan ”Lohjan kaupungin koulujen ruokalistalla on kuuden viikon kierrossa tarjolla kaksi kertaa hedelmä ja riisipuuron kanssa mansikkakiisseli. Ylijäämäruoan myynnillä ruokapalvelut ovat lisänneet ruokalistaan toisen hedelmän. Talousarviovaikutuksiltaan yhden hedelmäpäivän lisääminen koulujen ruokalistaan tarkoittaa vuositasolla noin 3800 €:n lisäystä. Jos ruokalistaanLue lisää…