Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään mm. Kuntalaisaloite Halvemmat bussiliput nuorille, Valtuustoaloite vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidon sisällyttämisestä ikääntyneiden terveydenhuollon hoitopolkuun sekä Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikausille 2021-2024 ja tilikauden 2021 työohjelma. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202221244 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan valtuutetut Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka Hyrkkö KristianLue lisää…

Teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Elinvoima/Teknisen toimen käyttösuunnitelmat vuodelle 2022, Investointien käyttösuunnitelma 2022, Kuntalaisaloite Esteettömyyden parantaminen Aurlahdessa sekä Oikaisuvaatimus tiemestarin päätökseen 11.11.2021 § 60, Ajoneuvon siirtopäätös. Oikaisuvaatimus tiemestarin päätökseen 11.11.2021 § 60, Ajoneuvon siirtopäätös Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202221234 Jos jokin asia mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä. KeskustanLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2022 käsitellään mm. Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n hakemus Ojamon kaivoslammen käytöstä/oikaisuvaatimus, Nuorisovaltuuston vaalien järjestäminen ja toimintasäännön hyväksyminen sekä Lohikalat Karjaanjoelle- Vesistövisio 2030-hanke. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202221241 Jos jokin asia mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Valtuustoryhmä kokousti tänään talousarviosta. Vaikka talousarvio ei hymyilytä, oli ryhmällä kokouksen jälkeen hymy herkässä. Valtuustokokouksessa 15.12.2021 käsitellään talousarvion lisäksi Asuntomessujen loppuraportti, muutamia aloitteita, kuten Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamiseksi Lohjalla sekä Novago Yrityskehitys Oy:n osakassopimuksen irtisanominen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121183 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia,Lue lisää…

Lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Lohjan Järviohjelman laatimisen käynnistäminen, Kadunpitopäätös v. 2021 rakennetuista kaduista sekä Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Roution ABC:n liittymään. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121207 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Kristian Sarvi.Lue lisää…

Lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Lohjan kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa, Perusopetuksen resurssien käyttö lukuvuonna 2021 – 2022 ja resurssien jakamista koskevan uudistuksen valmistelu lukuvuodelle 2022 – 2023 sekä Valtuustoloite psykiatrian sairaanhoitajien palkkaamiseksi osaksi kouluterveydenhuoltoa jokaiselle Lohjan koulualueelle. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121211 Jos jokin asia mietityttää tai herättääLue lisää…

Lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Tytyrin kaivosmuseon toimintasuunnitelma vuodesta 2022 eteenpäin, Kulttuurirahastojen avustusten hakuohjeet sekä Omatoimiajan käyttöönotto Ojamon kirjastossa. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121213 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Joni PitkonenLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellään mm. Novago Yrityskehitys Oy:n osakassopimuksen irtisanominen, Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma sekä Kaupunginlakimiehen viran muuttaminen hallintojohtajan viraksi/Oikaisuvaatimus. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121228 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Lupajaoston kokouksessa käsitellään mm. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös: Jantoniemi, 444-410-1-5, Rudus Oy:n hakemus jatkoajan saamiseksi maa-ainesluvan maisemointivelvotteille sekä Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Pusulan jätteiden kierrätyslaitoksen toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamislupaa. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121187 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. KeskustanLue lisää…

Lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Elinvoima-toimialan ajankohtaiset asiat sekä Lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Esityslistan voit lukea kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121193 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on varajäsen Liisa JääskeläinenLue lisää…

Lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Rakennuskiellon jatkaminen Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan alueella sekä Myllylammen tonttien määräaikainen haku ja saajien arvonta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121199 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa on Kirsi FerinLue lisää…

Lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Kulttuurin ja liikunnan avustusten jakosääntö 2022 sekä MM-mitalistin palkitseminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121197 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa on Joni Pitkonen.Lue lisää…

Lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Hyvinvointi-toimialan riskit ja niiden ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet 2021, Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen, Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin palvelusisältöjen (tuotteet) ja enimmäisarvojen määräytymisen periaatteet 01.01.2022 alkaen sekä Kouluterveyskyselyn 2021 kuntakohtaiset tulokset. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121188 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä!Lue lisää…

Teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Vaatimus vesi- ja jätevesiliittymän taksan mukaisesta veloituksesta kiinteistöllä 104-64-2 / Oikaisuvaatimus sekä Neidonkeitaan hankesuunnitelman valmistelun käynnistäminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121189 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Kristian SarviLue lisää…

Sotelautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121184 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja lautakunnassa on Teemu Harjuranta.Lue lisää…