Lotta Paakkunainen, Markku Lehtonen, Pirjo Sjögren, Lassi Huhtala ja Päivi Alanne

Valtuutetut 2017-2021

Lassi Huhtala

Asuinpaikka: Mårbacka
Politiikka

 • Kaupunginvaltuuston jäsen
 • Keskustan valtuustoryhmän pj.
 • Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen (vpj)

  Koulutus ja työ

Kasvatustieteen maisteri
vararehtori
erityisluokanopettaja
Yhteystiedot

lassi.huhtala(at)lohja.fi

p. 044-360 3284

Päivi Alanne

Asuinpaikka: Järvenpää
Politiikka

 • Kaupunginvaltuuston jäsen
 • Kaupunginhallituksen jäsen
 • Keskustan Lohjan kunnallisjärjestön puheenjohtaja


Yhteystiedot:

paivi.alanne(at)lohja.fi

Pirjo Sjögren

Asuinpaikka: Lohjansaari
Politiikka

 • Kaupunginvaltuuston jäsen
 • tarkastuslautakunnan jäsen

Markku Lehtonen

Asuinpaikka: Karjalohja
Politiikka

 • Kaupunginvaltuuston jäsen
 • Vetovoimalautakunnan jäsen

Lotta Paakkunainen

Asuinpaikka: Nummi
Politiikka

 • Kaupunginvaltuuston jäsen
 • lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen
 • lautakunnan nimeämä lapsiasiainhenkilö
 • alueiden johtokunnan jäsen
 • Keskustan valtuustoryhmän sihteeri
 • sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
 • sote-lautakunnan edustaja omaishoidon neuvottelukunnassa

  Keskustan Lohjan kunnallisjärjestön johtokunnan jäsen

Koulutus ja ammatti

Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön lähihoitaja
Myyntikoordinaattori
Kyläasiamies


Yhteystiedot

lotta.paakkunainen(at)lohja.fi
https://lottapaakkunainen.com/
twitter @lottapaakku
fb: @lottaPaakkunainen
ig: @lottapaakku

https://www.youtube.com/c/LottaPaakku

Luottamushenkilötehtävät kaudella 2017-2021:

Valtuuston keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Kristian Sarvi

Hallitus

Päivi Alanne

Eeva Salmenpohja (vara)

Lautakunnat:

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta:

Lotta Paakkunainen (vara Tarja Ojanen)

Sote-lautakunta:

Hilkka Hyrkkö (sit)

(vara Lotta Paakkunainen)

Vetovoimalautakunta:

Markku Lehtonen (vara Petteri Åström)

Palvelutuotantolautakunta

Kirsi Ferin (vara Anu-Maria Sandelin)

Kristian Sarvi (vara Marko Lehti)

Tarkastuslautakunta

Pirjo Sjögren (sit)

Alueiden johtokunta:

Lotta Paakkunainen (vara Pirjo Sjögren)

Kunnallisjärjestön johtokunta 2019-2020:

Päivi Alanne puheenjohtaja
Tapio Ikävalko varapuheenjohtaja
Liisa Jääskeläinen sihteeri

jäsenet:
Kirsi Ferin
Eeva Grönlund
Jarmo Hyytiäinen
Laila Kakko
Markus Kinnunen
Marko Lehti
Lotta Paakkunainen
Jyrki Parikka
Anu-Maria Sandelin
Kristian Sarvi