Sami Virpiö: Vaalikynä Länsi-Uusimaa 7.6.2021: Asiaa kuntataloudesta, maankäytöstä ja rakentamisesta

Keskeisimmät menestyvän ja elinvoimaisen kunnan kriteerit ovat eheä yhdyskuntarakenne, terve kuntatalous, kunnan ja sen alueitten riittävä työpaikkaomavaraisuus ja siitä seuraava pendelöinnin väheneminen. Jos lisäksi yksityisen puolen rakenne on tasapainoinen ja kunta kasvaa maltillisesti, on lähtökohtaisesti pullat hyvin uunissa. Väestörakenne pysyy kunnossa ja palvelut säilyvät.

Yhdyskuntarakenne eheytyy sillä, että kaavoitetaan riittävän tiiviisti toimivien liikenneyhteyksien varteen. Olemassa olevat hyvät liikenneyhteydet on hyödynnettävä täysimääräisesti, samoin raideliikenteen mahdollisuudet. Kunnan sisäistä joukkoliikennettä on kehitettävä, maksoi mitä maksoi.

Terveen kuntatalouden selkein tunnusmerkki on se, että syömävelkaa ei oteta. Investoinnit ovat oikein kohdennettuja, oikean kokoisia ja oikein ajoitettuja. Rahat riittävät myös harkinnanvaraisiin palveluihin.

Työpaikkaomavaraisuutta parannetaan kaavoittamalla ja rakentamalla sinne missä ihmiset ovat. On kaavoitettava lisää työpaikka-alueita taajamiin ja niiden reunoille. Uusille, asemakaavoitettaville asuntoalueille tulisi olla mahdollista rakentaa liiketiloja asuintalojen yhteyteen ja tontteja tulisi varata riittävästi yksityisille lähipalveluille. Haja-asutusalueilla mahdollistettaisiin uusien työpaikkojen syntyminen esimerkiksi sallimalla sivuasunnon sijaan rakennettavaksi toimitila ympäristöä häiritsemättömälle liiketoiminnalle.

Kunnan roolina on toimia mahdollistajana ja ohjata resursseja sinne missä niitä tarvitaan. Me yrittäjät, asukkaat ja rakentajat huolehdimme kyllä lopusta.

Palvelut säilyvät kun niitä käyttää!

Sami Virpiö, keskusta Lohja