Aluevaltuutettumme Lotta Paakkunainen kävi pitämässä puheenvuoron aluevaltuuston 13.2.2024 kokouksessa päätettäessä hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2024-2026. Yhtäkään ryhmäpuheenvuoroa ei käyty pitämässä hyvinvointialueen tärkeimmästä toimintaa ohjaavasta asiakirjasta. Keskustasta ryhmäpuheenjohtaja kävi pitämässä kaksi puheenvuoroa ja Lotta yhden. Voit katsoa videon tai lukea puheenvuoron klikkaamalla allaolevaa linkkiä.Continue Reading

Aluvaltuuston varavaltuutettumme Lotta Paakkunainen teki ryhmänsä puolesta aloitteen omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lotta teki yhteistyötä Hiiden Omaishoitajat ry:n ja Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Aloite: Me aloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle perustetaanomaishoidon neuvottelukunta. Lohjalla on perustettu v. 2009 Suomen ensimmäinen omaishoidon neuvottelukunta, johon onkuulunut mm.Continue Reading

Kaupunginvaltuutettumme, kaupunginhallituksen varajäsen Lotta Paakkunainen osallistui kaupunginhallituksen kokoukseen 5.6.2023. Lotta kertoo, että Jatkokausi kaupunginhallituksen varajäsenenä alkoi kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja nyt alkoi tämän kauden toinen puolikas. Kokous oli mielenkiintoinen. Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksessa elinvoimajohtaja kävi antamassa elinvoiman ajankohtaiskatsauksen ja talousjohtaja kävi vastaamassa kysymykseen Lohjan ensimmäisestä osallistuvasta budjetoinnista.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Lausunto Aluehallintovirastolle Sappi Finland Operations Oy:n Kirkniemen paperitehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 2A mukaisesta selvityksestä Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022223 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja jaostossa on Markku Lehtola.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Tytyrin kaivosmuseon toimintasuunnitelma vuodesta 2022 eteenpäin, Lohjan kaupungin organisaatiomuutos, Haikarin vuokraus sekä Hanselin yhteishankinta/henkilöstövuokrauksen puitesopimus. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022229 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi AlanneContinue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Lisämäärärahan myöntäminen lasten, nuorten ja perheiden tulosalueelle, Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun perusteiden 2021 muuttaminen, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen sekä Lukuvuosien 2023-2024 ja 2024-2025 koulujen työ- ja loma-ajat. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022213 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. YU-urheilutontin osan maanvuokraaminen Hiidensalmessa Tennarin alueella sekä Talousarviovaikutteiset aloitteet / Kaupunkisuunnittelulautakunta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022216 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Kirsi Ferin.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Lisämäärärahan myöntäminen tekniselle toimelle, Vesi- ja viemärilaitoksen taksan sisältämien maksujen ja palvelumaksuhinnaston tarkistaminen 1.1.2023 alkaen sekä Kuntalaisaloite lyhyen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta Vieremään Vappulantien viereen meneillään olevan viemäriremontin yhteydessä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022189 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa onContinue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laatiminen / Kulttuuri-ja vapaa-ajan lautakunta sekä Talousarviovaikutteiset aloitteet. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022225 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Joni Pitkonen.Continue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen kävi pitämässä valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta/osavuosiraportista. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kuulijat paikalla ja etänä.  Joka vuosi sama virsi: Epävarmuustekijöinä lastensuojelun ostopalvelut. Ja joka vuosi loppuvuotta kohti kuullaan lause: asiakaspalvelujen ostot ovat keskimääräistä korkeammalla tasolla. Tänä vuonna olemme jo tässä vaiheessa vuotta siinä tilanteessa, ettäContinue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen/Osavuosiraportti sekä Valtuustoaloite Villa Haikarin myymisestä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022211 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan valtuutetut kokouksessa Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka Hyrkkö Kristian SarviContinue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle, suunnittelutarveratkaisupäätös, LP-444-2020-02422, Maksjoki sekä Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle, päätös radiomaston sijoittamisesta kiinteistölle 444-474-11-1. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022190 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja jaostossa on Markku Lehtola.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Raakamaan ostaminen Virkkalan ja Kyrkstadin kaupunginosien Kittilään rajautuvalta alueelta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022200 Jos jokin esityslistan asia mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa on Kirsi Ferin.Continue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Hyvinvointitoimialan työnjako syksyn 2022 aikana, Raakamaan ostaminen Vaanila-Lempolan alueella II sekä Haikarin vuokraus. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022197 Otathan yhteyttä, jos jokin asia esityslistalla herättää ajatuksia. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi AlanneContinue Reading

Kokouksessa käsitellään mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ja IHAN PIHALLA! -hanke. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: https://dynasty.lohja.fi/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022174 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on Joni Pitkonen.Continue Reading