Teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Kuntalaisaloite koskien jälkiruokaa ja välipalaa koulussa, Valtuustoaloite maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin, Haikarin, Liessaaren ja Ojamon alueiden vapaa-ajan kehittämissuunnitelmien laatiminen sekä Gunnarlan kaava-alueen vaihe 4 katusuunnitelmat. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121144 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen lautakunnassa on KristianLue lisää…

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Perhehoidon toimintaohjeet, korotettu hoitopalkkio ja käynnistämiskorvaus, Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamiseksi Lohjalla sekä Aikuislukion aineopiskelijoiden kurssimaksut. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121164 Jos jokin asia esityslistalla mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Lue lisää…

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Lohjan sitoutuminen matkailualueena Visitfinlandin valtakunnalliseen Sustainable Travel Finland -ohjelmaan, EM-mitalistin palkitseminen sekä Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laatiminen / Kulttuuri-ja vapaa-ajan lautakunta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121171 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan jäsen lautakunnassa onLue lisää…

Sotelautakunnan kokouksessa 26.10 käsitellään mm. Valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ostopalvelujen linjaukset sekä Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121172 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa on Hilkka Hyrkkö.Lue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.10 käsitellään mm. Lohikalat Karjaanjoelle- Vesistövisio 2030-hanke, Lohjan Järviohjelman laatimisen käynnistäminen, Vuoden 2022 veroprosentit sekä Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121169 Jos jokin asia herättää ajatuksia tai kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan jäsen hallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmäpuheenvuoron sporttikeskus Tennarin hankesuunnitelmasta. Suunnitelmasta on lausuttu, se on käynyt lukuisasti eri toimielimissä ja nyt vihdoin päätöksessä. Päätöksessä on monta valuvikaa, eikä ryhmässä pidetty siitä, että liikunnanopettajien ja Laurentius-koulun kannanotto on sivuutettu. Ryhmäpuheenvuoro: Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat sekä ruudun takana seuraajat. TennarinLue lisää…

Lupajaoston kokouksessa käsitellään mm. Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rosk´n Roll Oy Ab:n lupahakemuksesta koskien Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikan täyttöalueiden I ja III sulkemista ja Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n valitusasiassa koskien Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaoston 10.12.2020 § 108 antamaa päätöstä uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi jätelain mukaisessa hallintopakkoasiassa. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121153Lue lisää…

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsitellään mm. lautakunnan alaisia ajankohtaisia asioita. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121157 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja lautakunnassa on Kirsi Ferin.Lue lisää…

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään mm. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta, Sporttikeskus Tennarin hankesuunnitelma, Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Lohjalla sekä aloitteita, kuten Aloite perintätoimiston käytöstä luopumisesta sekä terveyskeskusmaksujen poistamisesta eläkeläisiltä. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121167 Jos jokin asia herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan valtuutetut kokouksessa Päivi Alanne Lotta Paakkunainen Hilkka HyrkköLue lisää…

Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.10 käsitellään mm. Aloite perintätoimiston käytöstä luopumisesta sekä terveyskeskusmaksujen poistamisesta eläkeläisiltä, Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Lohjalla, Sporttikeskus Tennarin hankesuunnitelma sekä muutamia aloitteita, kuten Valtuustoaloite mielenterveyspalveluresurssien lisäämiseen perusterveydenhuollossa. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121156 Jos jokin asia herättää ajatuksia tai kysymyksiä, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja kaupunginhallituksessa on Päivi Alanne.Lue lisää…

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 30.9.2021 käsitellään mm. Lausunto vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen havaintoihin sekä Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 / Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121137 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa on Joni Pitkonen.Lue lisää…

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 29.9.2021 käsitellään mm. Lohikalat Karjaanjoelle- Vesistövisio 2030-hanke, Maa-alueen vuokraaminen Vappulassa sekä Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 / Kaupunkisuunnittelulautakunta. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121148 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa on Kirsi FerinLue lisää…

Sotelautakunnan kokouksessa 28.9.2021 käsitellään mm. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut / Toiminta- ja asiakasohjeet, Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 / Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 2021. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121149 Jos jokin asia mietityttää tai herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä! Keskustan edustaja lautakunnassa on Hilkka Hyrkkö.Lue lisää…

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 23.9.2021 käsitellään mm. Kaupungin taloudellinen katsaus, Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikausille 2021-2024 ja tilikauden 2021 työohjelma sekä Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma. Voit lukea koko esityslistan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121154 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä! Tarkastuslautakunnassa keskustalta kokouksessa Liisa JääskeläinenLue lisää…

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa käsitellään mm. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020, Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Lohjalla sekä Uuden oppivelvollisuuslain toteuttaminen Lohjalla. Voit lukea esityslistan kokonaisuudessaan täältä: http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202121142 Jos jokin asia mietityttää tai herättää ajatuksia, otathan yhteyttä. Keskustan edustaja lautakunnassa on Reeta Kinnunen.Lue lisää…