Länsi-Uusimaa: Mielipide: Vielä kiintiöpakolaisista

Varavaltuutettumme Hilkka Hyrkkö vastaa 5.1.2020 Länsi-Uusimaan mielipidepalstalla hänen puheenvuoroonsa viitattuun kirjoitukseen:

Heikki Linnavirta, Haloo Lohjan kaupunginvaltuutettu, palasi kirjoittajavieras-palstalla vuoden viimeiseen kaupunginvaltuuston kokoukseen. Koska hän kirjoituksessaan viittasi minun puheenvuorooni valtuuston kokouksessa, selvennän omaa argumentaatiotani.

Suomessa pidetään tarkoitushakuisesti yllä keskustelua kiintiöpakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kustannuksista. Tällä keskustelulla ei haluta esittää todenmukaista kokonaiskuvaa, vaan saada aina sama vastaus: muualta tulijat ovat rasite maan taloudelle.

Päinvastaisia laskelmia on mahdoton esittää, koska niitä ei ole kattavasti saatavilla. Meillä ei ole myöskään saatavilla laskelmia, mitä ns. keskivertosuomalainen tai keskivertolohjalainen maksaa.

Tosiasia on, että me kaikki olemme yhteiskunnalle kalliita, todennäköisesti kulutamme enemmän kuin tuotamme.

Koska keskustelu on tarkoituksellisesti viety uralle, mitä ihminen maksaa, halusin omassa puheenvuorossani sanoa, että kuka vaan voi olla kunnalle kallis. Erikoissairaanhoito on kunnalle merkittävä menoerä. Luvut esitetään kerran kuukaudessa sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Siitä pyritään nyt jo säästämään erilaisilla ohjeistuksilla välttää muun muassa diagnoosin kannalta epävarmoja laboratoriokokeita ja tutkimuksia. Tämä on tosiasia, ei vain surullista puhetta.

Asiat ovat niin kuin me haluamme ne nähdä. Muistan omiltani Tukholman vuosiltani, kuinka ruotsalainen talouslehti Veckans Affärer teki laajan juttusarjan siitä, miten maahanmuuttajat ovat rikastuttaneet taloutta. He ovat perustaneet runsaasti yrityksiä ja tuottavat sen lisäksi eri aloille välttämätöntä työvoimaa. Ruotsin paljon Suomea nopeampi väestönkasvu perustuu muualta tulleisiin, samoin kansantalouden kasvu.

Kuten valtuuston kokouksessa sanoin, kyse EI ole rahasta. Kustannuksia käytetään keppihevosena ulkomaalaisvastaiselle ilmapiirille. Siksi mielestäni meidän kaikkien, jotka pitävät arvossa ihmisoikeuksia, humanismia, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, pitäisi toimia nykyistä vahvemmin näiden arvojen puolesta ja niiden mukaisesti eikä takertua sanoihin ja sentteihin.

Hilkka Hyrkkö

varavaltuutettu

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen