Kirsi Ferin: Kirjoittajavieras-kolumni Länsi-Uusimaa 21.4.2022: Joukkoliikenne kääntöpisteessä

Lohjan vetovoimatutkimus osoitti, että hyvä joukkoliikenne on tärkeä asia Lohjan potentiaalisille muuttajille. Tutkimustuloksen pohjalta perustettiin joukkoliikennetyö, jolla on tarkoitus kehittää liikennettämme vetovoimaisempaan suuntaan.

Julkinen liikenne on tärkeä asia myös paikallisille asukkaille. Joukkoliikenteessä kulkevat säännöllisesti koululaiset, opiskelijat, pääkaupunkiseudulla työssä käyvät sekä joukko ihmisiä, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuus omaan autoon. Liikkumisen mahdollisuus on yhteiskunnassamme välttämättömyys, ei vain vetovoimatekijä.

Kaupunginhallitus asetti joukkoliikennetyöryhmän selvittämään ja kehittämään Lohjan tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisuja. Uuden joukkoliikenteen tavoitellaan alkavan jo syksyllä 2023, ja siksi ryhmän on tehtävä linjauksensa jo tämän kevään aikana. Varsinaiset päätökset tekee ensin kaupunkisuunnittelulautakunta ja hallitus ja lopulta kaupunginvaltuusto.

Liikennettä pitää järjestää leveillä hartioilla.

Työryhmän työ kiinnostaa ympäri Lohjaa. Ryhmä on saanut paljon ideoita ja kannanottoja niin yksityisiltä ihmisiltä kuin erilaisilta kokoonpanoiltakin. Kiinnostuksen määrä kertoo selkeästi kuinka tärkeää ja merkityksellistä uudistusta yhdessä teemme.

Työryhmän ensimmäiset linjaukset ovat, että liikennettä pitää järjestää leveillä hartioilla, ja että markkinaehtoinen liikenne ei enää toimi. Lohja yksin liikenteen järjestäjänä on liian pieni ja epävakaa. Liikenneratkaisut on oltava pysyviä ja luotettavia, jotta niiden varaan voi rakentaa elämää. Kuntakeskeisyys ei joukkoliikenteessä ole tärkeää, sillä ihmisten liikkumisen tarpeet eivät rajoitu kuntarajoihin. Avoimen joukkoliikenteen helppokäyttöisyys ja saavutettavuus on käytettävyyden ehto. Emme voi rakentaa liikennettä vain kaikista kyvykkäimpien käyttöön.

ELY valittiin liikenteen järjestämisen kumppaniksi, sillä heillä on asiasta pitkä kokemus ja yhteinen tavoite palvella. Yhteistyö naapurikuntien kanssa on tärkeää. Joukkoliikenteen suunnanmuutoksen on oltava laajasti yhteinen.

Pohjolan Liikenteen jättämään tyhjiöön työryhmällä ei ole oikeutta puuttua. Meillä on vielä voimassa markkinaehtoisen liikenteen pelisäännöt. Toivottavasti rohkeita liikennöintiyrityksiä alueelta löytyy täyttämään ihmisten liikkumisen tarpeita.

Kirjoittaja on Lohjan joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtaja.