Reeta Kinnunen: Länsi-Uusimaa Vaalikynä 11.1.2022: Henkilöstö vahvasti mukaan hyvinvointialueen kehittämiseen

Uuden hyvinvointialueen tärkein tehtävä on tuottaa parhaimmat mahdolliset terveys – ja sosiaalipalvelut tämän alueen asukkaille. Ne tulee olla helposti, nopeasti ja joustavasti saatavilla. Mitä nopeammin saadaan palvelut tuotettua, sitä todenäköisemmin laajempien palveluiden tarve vähenee.

Tähän tavoitteeseen päästään, kun meillä on osaava, motivoitunut ja vastuuta kantava henkilöstö. Meidän tulee kouluttaa henkilöstöä niin, että heillä on paras mahdollinen osaaminen, mitä muutosten tekemiseen tarvitaan hyvinvointialueella. Tarvitaan myös rohkeaa johtamista, jossa annetaan tilaa henkilöstön käytännön osaamista hyödyntäen kehittää hoitoketjuja ja prosesseja. Näin saadaan tuotettua laadukkaat palvelut jokaiselle.

Henkilöstön pitää voida hyvin, että he pääsevät tavoitteeseen. Pitää olla mielekkeitä työtehtäviä, osaamisen arvostusta ja palkitsemista. Palkkausta tulee kehittää työn vaativuuden ja vastuiden mukaan. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen täytyy tehdä helpoksi. Tulee luoda sellaisia joustoja, että työssä jaksetaan. Tämä tuo hyvinvointia niin työpaikoille kuin perheille.

Päättäjän tehtävä on näyttää suuntaviivoja, luoda kehysraameja sekä osoittaa laatuvaatimuksia, jotta palvelut saadaan tuotettua tehokkaasti kuntalaisten parhaaksi.

Olen ehdolla aluevaaleissa, sillä haluan tuoda valtuuston sitä käytännön osaamista, mitä olen työni kautta saanut oppia.

Tehdään yhdessä Länsi-Uusimaasta paras hyvinvointialue.

Reeta Kinnunen
Sairaanhoitaja
Aluevaaliehdokas Lohjalta