Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti ryhmämme puheenvuoron ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2025-2026. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on osa yhteistä kokonaisuutta muiden hyvinvointisuunnitelmien kanssa, ja hyvä, että se on nyt valmis. Niin kuin aiemminkin on todettu, kunnalla on vähän tietoa työikäisistä ja ikääntyneistä verrattuna lapsiin ja nuoriin, joiden hyvinvointia koulukysely säännöllisesti tutkii. Vuoden 2022 lopussaContinue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Päivi Alanne piti ryhmämme puheenvuoron vuoden 2023 tilinpäätöksestä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat Luin aiemmin pitämiäni puheenvuoroja tilinpäätöksistä ja vähän lukuja muuttaen esimerkiksi vuoden 2022 puheen voisi toistaa. Velkamäärä per asukas on taas noussut, tilanne on huolestuttava kun mietitään korkokustannusten kehitystä sekä velanmaksukykyä. Lohjan kaupungin asukasmäärä jatkaa laskuaanContinue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen piti ryhmämme puheenvuoron vuoden 2023 henkilöstökertomuksesta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat Keskustan valtuustoryhmä haluaa tuoda esille muutamia kriittisiä huomioita ja parannusehdotuksia, jotka pohjautuvat erityisesti työhyvinvointikyselyn tuloksiin ja sairauspoissaolojen sekä työterveysneuvotteluiden määriin. Ensinnä, työhyvinvointikyselyn tulokset ovat sekä myönteisiä että huolestuttavia. On ilo nähdä, että vastausprosenttiContinue Reading

Kaupunginvaltuuston 15-5-2024 kokouksessa käsiteltiin mm. Paloniemen huvimajan siirtoa. Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti ryhmämme puheenvuoron aiheesta. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt ja muut kokousta seuraavat Paloniemen kartanon alueella sijaitsevan huvimajan kunnostus tuli keskusteluun viime vuoden loppupuolella, kun Lohja 700 juhlavuoden juhlatoimikunta alkoi miettiä, mikä olisi juhlavuoden pysyvä jälki kaupungille ja kaupunkilaisille. EhdotuksiaContinue Reading

Aluevaltuutettumme Lotta Paakkunainen kävi pitämässä puheenvuoron aluevaltuuston 13.2.2024 kokouksessa päätettäessä hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2024-2026. Yhtäkään ryhmäpuheenvuoroa ei käyty pitämässä hyvinvointialueen tärkeimmästä toimintaa ohjaavasta asiakirjasta. Keskustasta ryhmäpuheenjohtaja kävi pitämässä kaksi puheenvuoroa ja Lotta yhden. Voit katsoa videon tai lukea puheenvuoron klikkaamalla allaolevaa linkkiä.Continue Reading

Aluevaltuutettumme Lotta Paakkunainen oli jättänyt ryhmänsä puoleesta aloitteen omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 12.12.2023 aluevaltuuston kokouksessa annettiin vastaus aloitteeseen. Paakkunainen kävi pitämässä puheenvuoron ja esitti ponnen, jota valtuutetut Frantsi-Lankia ja Viljanen kannattivat ja joka hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenvuoro: Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kokousta seuraavat Kiitän valmistelijoita vastauksesta. Tässä vastauksessaContinue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö kävi pitämässä ryhmämme puheenvuoron Lohja 700-juhlavuoden päätöksestä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt, mahdollinen yleisö Juhlavuotta on jäljellä enää pari viikkoa ja hyvä niin. Onhan sitä jo tässä ollutkin.Osa juhlinnasta meni hyvin ja osa vähän huonommin.Tämä juhlavuosipäätös kuuluu tuohon jälkimmäiseen ryhmään. Niin kuin juhlapäätöksen esittelytekstistä voi lukea juhlavuositoimikunta pyysiContinue Reading

Aluevaltuutettumme Lotta Paakkunainen piti puheenvuoron talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026. Puheenvuorossaan Paakkunainen korosti ikääntyneiden vajaaravitsemuksen seulonnan ja hoidon ottamista osaksi hoitopolkua koko hyvinvointialueelle talousuunnitelman aikana. Aluevaltuutetut Viljanen ja Frantsi-Lankia kannattivat ja toivomus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenvuoro (voit myös katsoa puheenvuoron videolta alta): Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavatContinue Reading

Kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmän ryhmäpuheenvuoron valtuustokokouksessa 15.11.2023: Arvoisa puheenjohtaja, kaupunginvaltuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat,  Tahdon tuoda esiin joitakin merkittäviä huolenaiheita liittyen Lohjan kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2026. On elintärkeää, että tarkastelemme näitä asiakirjoja kriittisesti ja otamme huomioon niiden pitkän aikavälin vaikutukset kaupunkilaisten elämään.  Onko talousarvioContinue Reading

Kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmäpuheenvuoron aloitteiden käsittelystä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat  Puheenvuoro koskeekin jälleen kerran yleensä ottaen aloitteiden käsittelyä.   Keskustan valtuustoryhmä haluaa huomauttaa tässä vaiheessa, kuten Vihreiden ryhmä tässä edellä, että tässä kokouksessa käsiteltävä vanhin aloite on vuodelta 2018. Ja tämä on kuntalaisaloite. Todella hävettää edesContinue Reading

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustokokouksessa 24.10.2023 varavaltuutettumme Lotta Paakkunainen piti puheenvuoron pelastustoimen palvelutasopäätöksestä sekä sanoi muutaman sanan vielä osallistamisesta palvelustrategiaa valmistellessa. Nämä kaksi pykälää käsiteltiin saman aikaisesti, sillä ne nivoutuvat yhteen. Puheenvuoro: Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat. Pelastustoimen palvelupäätösluonnos näyttää samalta, mitä vuosia. Suurimpana muutoksena sana hyvinvointialue. Pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksen kohta 4.2.2.3Continue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen kävi pitämässä ryhmämme puheenvuoron Järnefeltin koulun liikuntahallin ja Tennarin lisämäärärahoista. Ryhmäpuheenvuoro: Arvoisa puheenjohtaja, kanssavaltuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat   Tässä on jo käytetty tuohtuneita puheenvuoroja kustannuksista ja niiden karkaamisesta.  Saimme valtuustoinfossa hyvää, avartavaa ja hämmentävääkin kuvaa nykytilanteesta. Yhtenä syynä kustannusten karkaamisesta on esitetty sitä, että IV-laitteiston ikää eiContinue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen oli jäsenenä hallintosääntö- ja organisaatiortyöryhmän jäsenenä ja piti ryhmämme ryhmäpuheenvuoron hallintosääntömuutoksesta. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat  Työryhmä on suorittanut sille asetetut tehtävät. Työ on ollut mielenkiintoista ja niin ovat olleet keskustelutkin työryhmässä.  Hallintosääntö- ja organisaatiotyöryhmän kokouksissa moni on ollut sitä mieltä, että hallintosäännössä ei tarvitseContinue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Hilkka Hyrkkö piti ryhmämme ryhmäpuheenvuoron Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevat suunnitelmat vuosille 2023 – 2025. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, yleisö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnan tehtävänä on puhuttu kuluvana vuonna poikkeuksellisen paljon. Siitä on puhuttu siksi, että siitä on pakko puhua. Tämän keskeisen kunnan tehtävän hoitaminen korostuu, kunContinue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen piti ryhmämme ryhmäpuheenvuoron vuoden 2022 tilinpäätöksestä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kokousta seuraavat  Tavoitteenamme on ollut, että lapsivaikutusten arvioinnista tulisi rutiini jokaisessa päätöksessä. Vielä siihen ei ole päästy ja tarkastuslautakunta onkin arviointikertomuksessaan todennut, että lapsivaikutusten arviointi on tehty merkittävimmissä päätöksissä. Tarkastuslautakunta pohtii arviointikertomuksessaan, että ei ole selvää,Continue Reading