Kirsi Ferin: Mielipide Länsi-Uusimaa 18.4.2023: Lohjan valtuusto ison haasteen edessä joukkoliikenneasiassa

Kaupunginhallitus asetti valtuuston kiperään tilanteeseen, Kirsi Ferin kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan.

Kaupunginhallitus asetti valtuuston kiperään tilanteeseen. Valtuutetuilla on päätettävänään joukkoliikenneasiassa luottavatko asiantuntijatyöryhmän ja ammattilaisten tekemään selvitykseen, jota viranhaltijat tukevat, vai luottavatko enemmän hallituksen muutaman jäsenen tekemään omaan tutkimustyöhön ja tilannekuvan analyysiin. Samalla valtuutetut osoittavat päätöksellään tukevatko he koko Lohjan kehittämistä vetovoimaiseksi ja vastuulliseksi, kantavatko vastuuta ja huolta omien nuortemme opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksista, sallivatko kaupunkilaisille vähän tasapuolisemmin palvelujen saavutettavuutta ja mahdollistavatko autottomien ja ajokortittomien ikäihmisten itsenäistä liikkumista tarvitun palvelun tai vaikkapa ystävän luo.

Tärkeintä taloudellisesti on, edistämmekö ja mahdollistammeko yrityksille ja yhteiskunnan laitoksille kipeästi tarvittua työvoiman saatavuutta, ja pääseekö Lohjalla edes jotkut töihin ilman autoa. Lohjan kaupunginvaltuusto päättää 19.4. kulkeeko Lohja samaa uusimaalaista kehityssuuntaa joukkoliikenteen uudistamisessa kuin muut kaupungit ja kunnat ovat jo tehneet tai tekemässä, vai täysin päinvastaista kaupunginhallituksen tarjoamaa linjaa.

Joukkoliikenneuudistusta on valmisteltu neljän kunnan yhteishankkeena. Vihti, Karkkila ja Inkoo ovat odottaneet päätöstämme jo vuoden. Mikäli valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen, joutuvat muut kunnat aloittamaan oman liikenteensä uudistamisen suunnittelun käytännössä alusta. Ylikunnallinen yhdessä rakennettu ja ohjattu liikenne yhtenäisellä lippujärjestelmällä oli kaikkien toive. Lohjalaiset valtuutetut ovat nyt joko romuttamassa yhteistyötä tai pelastavat niin pitkälle viedyn kehitystyön kuin maineemmekin luotettavana kumppanina.

Lohja käynnisti joukkoliikenteen kehitystyön omien kuntalaisten toiveesta ja kahden vetovoimatutkimusten pohjalta, ja seurasi samalla yleistä kunnallista muutossuuntaa joukkoliikenteen järjestämistavassa. Muutostyöhön perustettiin joukkoliikennetyöryhmät, joissa suurimmista poliittisista työryhmistä oli omat edustajat. Selvitystyö tehtiin huolella ja osaavien konsulttien avulla. Selvitystyössä noudatettiin hallituksen antamaa tehtävää ja suuntaviivoja.

Selvitystyön aikana kuntalaisia ja yrityksiä on kuultu monissa tilaisuuksissa ja palautetta on otettu monin eri keinoin vastaan. Selvitystyön lopputulos oli selkeä ja työryhmässä ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielinen: Markkinaehtoinen liikenne ei ole vakaata eikä toimi riittävän luotettavasti ja pitkäjänteisesti, ja kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna hyvä joukkoliikenne on kuntien edun mukaista ja kannattavaa. Näihin päätelmiin ovat päätyneet kaikki kunnat yksi toisensa jälkeen.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä joukkoliikenneuudistus sai ihan toisen näkökulman ja vastaanoton. Hallituksen jäsenet toteuttivat omia näkemyksiään vahvistavia omia ”tutkimuksiaan”, joiden tulokset tuotiin päätöksenteon pohjaksi. Näistä asioista valitettavan moni on todistettu paikkaansa pitämättömäksi tai yksisilmäisesti tarkastelluksi. Toivon lämpimästi, että kaupungin valtuutetut kaikissa ryhmissä pohjaavat päätöksensä oikeille faktoille, kunnioittavat kaupunkilaisten tahtoa ja luottavat asialliseen päätöksen valmisteluun.

Kirjoittaja on lakkautetun joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtaja.

https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/5867261