Kirsi Ferin: Mielipide Länsi-Uusimaa 2.3.2023: Vaikea Lempolan kaavasotku – Lidl ei tule saamaan hakemaansa kaavamuutosta läpi vuosiin tai vuosikymmeniin

Kaupunkikehityslautakunnan jäsen Kirsi Ferin kirjoitti mielipidekirjoituksen Lempolan kaavan käsittelystä lautakunnassa:

Vaikea Lempolan kaavasotku – Lidl ei tule saamaan hakemaansa kaavamuutosta läpi vuosiin tai vuosikymmeniin

Sari Lamminaho kirjoitti Lidlin tontin suunnitteluvarauksesta 24.2. LU:ssa, ja haastatteli asiassa kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Kuitusta. Juttu oli sen verran erikoinen, että on vastattava asiaan.

Lautakunnan päätettävänä 16.2.23 oli Lidlin asiassa vain suunnitteluvarauksen jatkaminen. Ensimmäisen päätöksen Mäntynummenkujan tontin kaavamuutoksen suunnitteluvarauksesta teimme 9.3.22 vajaan vuoden mittaiseksi. Molemmissa päätöksissä vastasimme Lidl Suomi Ky:n omiin hakemuksiin. Yrityksellä on oikeus selvittää omalla kustannuksellaan itseään kiinnostavan tontin kaavan muutosmahdollisuutta. Tehtävänämme lautakunnassa ei ollut etsiä sopivaa tonttia Lidlin uudelle myymälälle. Lautakunnan enemmistö päätyi johdonmukaiseen päätökseen edellisen päätöksen mukaisesti.

Suunnitteluvarauksen myöntäminen ei tarkoita rakennuslupaa eikä edes kaavamuutokseen myöntymistä. Ne ovat ihan erillisiä prosesseja kumpikin. Kaavamuutosprosessia tontilla ei ole aloitettu. Metsästä ja tontin muista arvoista tai käytöstä keskustellaan vasta kaavoitusprosessissa.

Kaavojen ristiriitaisuudet ja asemakaavoituksen puutteet ovat selvinneet minulle vähitellen.

Lehtijutussa 24.2. Kuitunen kertoo asioista, joista tavallisella lautakunnan jäsenellä ei ole ollut tietoa varsinkaan keväällä 2022. Meille rivijäsenille ei ole kerrottu eikä myönnetty missään vaiheessa, että Lempolan kauppapuistoa ei ole rakennettu taajamaosayleiskaavan eikä maakuntakaavan mukaisesti, ja että tästä on aiheutunut laajalle alueelle vaikea kaavasotku. Laajalta Lempolan alueelta puuttuu ajantasainen asemakaava, koska uusi asemakaava kaatui hallinto-oikeudessa keväällä 2021. Nyt esim. Mäntynummenkujan tontin asemakaava on vuodelta 1972. Ajantasainen se ei ole, ennen kuin ajantasaisuus on tarkasteltu. Ajantasaisuustarkastelussa eri tasojen kaavojen ristiriitaisuudet käyvät ilmi.

Taajamaosayleiskaavan päivittäminen on nyt kaavoitusohjelmassa, mutta työhön menee vuosia. Sitä, miten Lempolan maakuntakaavan vastaisuus korjataan, odotan kiinnostuneena. Kun maankäyttöä ohjaavat kaavat ovat ajantasaisia, ristiriidattomia ja voimassa, voi aloittaa rakentamista ohjaavan asemakaavoituksen. Ely ja hallinto-oikeus tulee puuttumaan kaavojen ristiriitaisuuksiin aina asemakaavoituksen tai kaavamuutoksen yhteydessä. Heillä on siihen velvollisuus. Kaavoitusta pitää hoitaa Suomessa tarkasti.

Kaavojen ristiriitaisuudet ja asemakaavoituksen puutteet ovat selvinneet minulle vähitellen ja vain oman aktiivisen selvittelytyön tuloksena. Lidlin jälkeen selvittelyä on tehty niin autopesulan kuin McDonald’sin tontin kanssa. Mitään kaavoituksen haasteita ja puutteita esittelyissä viranhaltijat eivät ole myöntäneet, eikä myöskään aikaisemmin Kuitunen. Puheenjohtajana, kiinteistöalan ammattilaisena ja lautakunnan pitkäaikaisena jäsenenä hän on ollut kaiken tiedon äärellä jo pitkään. Valitettavasti lautakunnastamme puuttuu avoin koko totuutta käsittelevä ja parasta ratkaisua etsivä esittely- ja keskustelukulttuuri.

Ymmärrän vasta nyt itsekin, että Lidl ei tule saamaan hakemaansa kaavamuutosta läpi vuosiin tai vuosikymmeniin, vaikka juuri tuolla Mäntynummenkujan tontilla taajamaosayleiskaava puoltaisi asiaa. Oli väärin jo vuosi sitten antaa epärealistista toivoa asiaan.

Kirjoittaja on Lohjan kaupunkikehityslautakunnan jäsen (kesk.).